Inhoudsopgave

De Nederlandse groeigegevens zijn vooral afkomstig uit de 3e en 4e nationale groeistudie. De belangrijkste bronnen van informatie zijn:

C. Braet, M.J.A.M. van Winckel (red.). Behandelingsstrategieën bij kinderen met overgewicht. Bohn/Stafleu/van Loghum: 2001.

A.M. Fredriks et al. Continuing Positive Secular Growth Change in the Netherlands 1955-1997. 
Pediatric Research, vol.47, no.3, 2000, p.316-323.


A.M. Fredriks et al. Body index measure,ments in 1996-7 compared with 1980. 
Arch. Dis. Child, vol.82, 2000, p.107-112.


A.M. Fredriks et al. De Quetelet-index (‘body mass index’) bij jongeren in 1997 vergeleken met 1980; nieuwe groeidiagrammen voor de signalering van ondergewicht, overgewicht en obesitas. 
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, jaargang 145, nr.27, 2001, p.1296-1303.


A.M. Fredriks et al. Voortgaande toename van de lengtegroei bij Nederlandse kinderen in de periode 1955-1997.
Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, jaargang 145, nr.27, 2001, p.1308-1315.


A.M. Fredriks et al. Groeidiagrammen. Handleiding bij het meten en wegen van kinderen en het invullen van groeidiagrammen. 

tweede, herziene en vermeerderde druk. TNO/LUMC, Leiden, 2002.


W.J.M. Gerver, R. de Bruin. Paediatric Morphometrics. A Reference Manual (2nd extended edition). Universitaire Pers Maastricht, 2001.


R.A. Hirasing et al. Toegneomen prevalentie van overgewicht en obesitas bij Nederlandse kinderen en signalering daarvan aan de hand van internationale normen en nieuwe referentiediagrammen. 

Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, jaargang 145, nr.27, 2001, p.1303-1308.


S.M.P.F. de Muinck Keizer-Schrama et al. (red.) Diagnostiek kleine lichaamslengte bij kinderen. Uitkomsten CBO Consensusbijeenkomst, 1996. Centraal Begeleidingsorgaan voor de Intercollegiale Toetsing: 1998.


J.M. Wit (red.). De Vierde Landelijke Groeistudie (1997). Boerhave Commisie, 1998.


J.M. Wit et al (red.). Groeistoornissen. Elsevier/Bunge, 1999.
De groeicijfers zijn in Excel formaat; de klinische groeikaarten uit 1997 zijn in PDF-formaat. De bestanden zijn:

1980: cijfers van 3e nationale groeistudie

lengte_leeftijd.xls: Lengte naar leeftijd

lengte_leeftijd_Turnersyndroom.xls: Lengte naar leeftijd voor meisjes met Turner syndroom

gewicht_leeftijd.xls: Gewicht naar leeftijd

bmi_leeftijd.xls: BMI naar leeftijd1997: cijfers van 4e nationale groeistudie

lengte_leeftijd.xls: Lengte naar leeftijd autochtone kinderen
lengte_leeftijd_allochtonen.xls: Lengte naar leeftijd allochtone kinderen (Turkse en Marokkaanse afkomst)
gewicht_leeftijd.xls: Gewicht naar leeftijd autochtone kinderen

gewicht_lengte_tot_16jr.xls: Gewicht naar lengte voor autochtone kinderen tot 16 jaar

bmi_leeftijd.xls: BMI naar leeftijd voor autochtone kinderen tot 16 jaar

LMSwaarden_bmi_leeftijd.xls: LMS-waarden voor BMI naar leeftijd1999: cijfers van Maastricht II studie

zithoogte_leeftijd.xls: Zithoogte naar leeftijd
zithoogte_lengte.xls: Zithoogte naar lengte
groeisnelheid_lengte.xls: Groeisnelheid lengte naar leeftijd

groeisnelheid_gewicht.xls: Groeisnelheid gewicht naar leeftijddiagrammen: klinische groeidiagrammen n.a.v. groeistudie 1997 (PDF-formaat).

jongens0-15mnd.pdf: jongens 0-15 maanden
meisjes0-15mnd.pdf: meisjes 0-15 maanden
jongens0-4jr.pdf: jongens 0-4 jaar

meisjes0-4jr.pdf: meisjes 0-4 jaar

jongens1-21jr.pdf: jongens 1-21 jaar

meisjes1-21jr.pdf: meisjes 1-21 jaar