Research

Analyse van overlevingsdata

 

Beschrijving van het materiaal (alles in één zip-archief van 440Kb)

 

Mappen:

naam van de map

bestanden

grootte

Opmerkingen

docent

BEOORDELINGSFORM.xls   *

1p / 17Kb

Scoreformulier per onderdeel

opmerkingen voor de docent.doc

2pp / 33Kb

Doelgroep / lessenindeling / vervolg voor een grotere opdracht (bv. PWS)

OVERLEVEN docent-1.xls

14Kb

Drie bestanden met rekenbladen

(als de netwerk bestanden, maar met formules)

OVERLEVEN docent-2.xls

17Kb

OVERLEVEN docent-3.xls

21Kb

UITWERKINGEN.doc

6pp / 249Kb

Uitwerkingen van de opgaven uit de leerlingentekst

Kennismaken met Excel

Werken met Excel.doc              *

2pp / 34Kb

 

Gebruik hangt af van de kennis van de leerlingen. De tekst gaat uit van een minimale kennis van Excel.

werken met Excel.xls

17Kb

Wellicht zinvol als ondersteuning

Netwerk bestanden

OVERLEVEN-1.xls

14Kb

Deze drie bestanden bevatten wel data maar geen formules. Leerlingen moeten die zelf toevoegen.

OVERLEVEN-2.xls

17Kb

OVERLEVEN-3.xls

21Kb

 

 

Bestanden:

naam van het bestand

Grootte

opmerkingen

ANALYSE VAN OVERLEVINGSDATA.doc

11pp / 305Kb

De leerlingentekst van de opdracht

REKENBLADEN LEERL-tekst en UITWERKINGEN.xls

53 Kb

 

WERKPLANNER leerling.doc                                          *

2pp / 28 Kb

Voorkennis / organisatie / beoordeling

 

 

* dit materiaal is bedoeld als een suggestie voor de aanpak. Het is eenvoudig aan te passen
   aan de eigen situatie en / of wensen.

 

Op de zesde International Conference on Technlogy in Mathematics Teaching (ICTMT6) in Oktober 2003 te Volos Griekenland worden ervaringen in de klas gepresenteerd. Het bijpassende artikel is: Survival Analysis by Students.

Last modified
hits in

Valid HTML 4.01!