Next: Wat is computeralgebra?

Computeralgebra:
wiskunde klaar om ingezet te worden

André Heck
Expertisecentrum CAN, heck@can.nl

Abstract:

In computeralgebra vervangen het toetsenbord en beeldscherm de klassieke combinatie pen en papier in het bedrijven van wiskunde. Computeralgebra-software stelt de gebruiker in staat om alle standaardberekeningen uit analyse en algebra op een PC of werkstation uit te voeren. Voorbeelden zijn: manipuleren van formules, differentiëren en integreren van functies, oplossen van stelsels van vergelijkingen, matrixrekening, etc. Dergelijke wiskundige berekeningen worden snel, zonder veel moeite en correct uitgevoerd, met nadruk op exacte resultaten i.p.v. op numerieke benaderingen. Dit verklaart de toenemende populariteit onder wetenschappers en studenten.

In dit artikel geven we een kort overzicht van dit vakgebied. Vragen van de volgende strekking worden beantwoord: Wat is computeralgebra? Welke computeralgebra-systemen zijn er zoal? Waarvoor dienen ze? Hoe werken ze samen met andere tools? Wat zijn de mogelijkheden en beperkingen van computeralgebra? Waar gaan we heen? Dit alles zal aan de hand van concrete voorbeelden gebeuren.