Enkele nuttige Unix commando's

Gebruikte afkortingen in dit dokument 4. Allerlei commando's
1. Beheer van bestanden en directories 5. Netwerk-georiënteerde opdrachten
2. Printen 6. Redirection, zoekpatronen, e.a.
3. Procesbeheer 7. Software

Gebruikte afkortingen in dit dokument

Ctrl-x houd de Control-toets ingedrukt en druk op toets x
d directory 
f file
n nummer
[ ] optioneel argument
... lijst van argumenten

1. Beheer van bestanden en directories

pwd laat zien in welke directory je zit
ls geef een lijst van files in de huidige directory 
ls d geef een lijst van files in de directory d
ls -l [f...] geef een lijst van files met details
ls -a [d] [f...] geef een lijst van alle files (inclusief bestanden beginnend met een punt .)
ls -F [d] [f...] geef een lijst van files, met een / achter directories en een * achter executeerbare bestanden (programma's)
mkdir d maak een nieuw directory d
rmdir d verwijder de lege directory d
cd ga naar je home directory
cd d ga naar directory d
cp f1 f2 kopieer file f1 naar f2
mv f1 f2 verander filenaam van f1 in f2
mv f1 [f2...] d verplaats file f1, etc., naar directory d
rm f verwijder file f
rm -R d verwijder de directory d inclusief alle bestanden en subdirectories.
let op: er wordt niet om bevestiging gevraagd en terughalen is niet mogelijk!
chmod mode f verandert de permissies (mode) van file f wat betreft read/write/execute voor jezelf (user), andere studenten (group) en de rest van de wereld (all)
more f toon inhoud van file f scherm voor scherm

Nuttige tip: de Tab-toets maakt namen van bestanden en dus ook directories af voor zover mogelijk als ze nog maar gedeeltelijk zijn ingetypt.

Nuttige tip: met de pijltje-omhoog-toets kun je het vorige commando terughalen. Door meerdere malen op pijltje-omhoog en op de pijltje-omlaag-toets te drukken kun je wisselen tussen oude commando's die nog veranderd kunnen worden.

2. Printen

lpr  -P printer f druk bestand f af op printer
lpq  -P printer geef lijst van te printen files in wachtrij en job id van print jobs op printer
lprm -P printer n verwijder printopdracht met job id n op printer

Printers: De namen van de printers voor studenten zijn sl1 in Euclides en sl2 in de Diamantslijperij.

3. Procesbeheer

Ctrl-c onderbreek het lopende proces
Ctrl-z zet het lopende proces in de achtergrond
commando& voer het commando in de achtergrond uit
bg [%n] hervat het proces (job n) in de achtergrond
fg [%n] hervat het proces (job n) in de voorgrond
ps print status van processen (o.a. job id)
ps -u gebruiker print status van alle processen van genoemde gebruiker
kill n beeindig het proces n
kill -9 -1 beeindig onvoorwaardelijk alle processen (alleen voor een noodgevallen te gebuiken)

4. Allerlei commando's

passwd verander van password
man commandonaam bekijk de handleiding (manual) voor genoemd commando
man -k sleutelwoord doorzoek de hulppagina's op het opgegeven sleutelwoord
locate patroon zoek files met het patroon in hun filenaam op het systeem
alias name1=name2 maak alias name1 voor commando name2
Permanente aliases kunnen in de file .aliases worden gezet
quota -v gebruiker laat voor genoemde gebruiker de diskquota zien en hoeveel diskruimte in gebruik is.
gzip f1 [f2...] comprimeer file(s) in één bestand in gzip-formaat
gunzip f pak archiefbestand van gzip-formaat uit
tar cf tarfile f1 [f2...] comprimeer file(s) in één bestand in tar-formaat
tar xf f pak archiefbestand van tar-formaat uit

Nuttige tip: met de linkermuisknop kun je iets van het scherm kopiëren, bijvoorbeeld de lokatie van een bestand wat je met locate hebt gevonden. Het gekopieerde gedeelte kan je weer ergens plakken met je middelste muisknop. Ook zitten er links op je toetsenbord knoppen voor copy/paste/cut etc.

5. Netwerk-georiënteerde opdrachten

rwho laat zien wie er op welke computers zijn ingelogd
finger gebruiker geef informatie over genoemde gebruiker
rlogin computernaam log (remote) in op genoemde computer
rlogin -l gebruiker computernaam log (remote) in als genoemde gebruiker op genoemde computer
logout eindig terminal sessie
write gebruiker stuur genoemde gebruiker een boodschap
mesg n blokkeer ontvangst van boodschappen
mesg y maak ontvangst van boodschappen mogelijk
talk gebruiker praat online met genoemde gebruiker
telnet computernaam start een terminal-sessie op genoemde computer
ftp computernaam (file transfer protocol) start een ftp-sessie op genoemde computer om bestanden tussen de computer waarop je momenteel werkt (bijvoorbeeld thuis) en genoemde computer heen en weer te kunnen versturen. Verstuur tekstbestanden in ASCII-mode en andere bestanden in binaire mode (met het commando bin in ftp). Commando's zijn put voor verzenden en get voor ontvangen.

Nota bene:

6. Redirection, zoekpatronen e.a.

7. Software

softpkg -l geef een lijst met beschikbare softwarepakketten op het systeem. Een pakket is bruikbaar als de naam is opgenomen in de file .pkgrc in je home directory
netscape start de Netscape Communicator waarmee je over internet kunt surfen, email kunt versturen, news kunt lezen etc.
ispell f laat (Engelstalige) spelling-checker los op woorden uit file f
xemacs [f] start Emacs fullscreen editor onder X Windows gebruiksomgeving (en open file f )
vi [f] start vi fullscreen editor (en open file f)
xv [f] start xview voor tonen van beeldmateriaal (in file f)
gv f start ghostview voor tonen van PostScript file f
gs f start ghostscript voor tonen van PostScript file f
acroread f toon inhoud van PDF-file f in Acrobat reader
xdvi f toon inhoud van dvi-file f
dvips f zet inhoud van dvi-file f om naar PostScript formaat
mathematica [f] start computeralgebra-systeem Mathematica (en open notebook f)
xmaple [f] start computeralgebra-systeem Maple (en open worksheet f)

Varia: