Werkstation introductie voor AI-studenten

Welkom op de cursus introductie werkstations.

De verkorte url van deze cursus is:

Doel van deze cursus is jullie een basis bij te brengen voor het computergebruik op de faculteit. De cursus is geen algemene werkstation-introductie, maar specifiek gericht op het hier aanwezige computernetwerk zoals het op dit moment werkt. De cursus is ook vooral een praktische introductie met als motto "leren door doen".

Op de faculteit worden vier verschillende operating systemen gebruikt.

Windows machines zul je waarschijnlijk wel kennen, en Apples worden alleen in sommige onderzoeksgroepen gebruikt. Vandaag krijgen jullie een introductie over de Linux systemen die te vinden zijn in de practicumzalen, doch het meeste wat je leert is ook op toepassing voor Sun Solaris, een Unix variant die wordt gebruikt voor de file- en mail-servers.

Login

Bij de beta faculteit is overgegaan op het universiteits systeem; je hebt nog maar één username (en dus ook maar één wachtwoord) voor de machines. Dit is je UvAnetID, dat je ook gebruikt in de bibliotheek en bij het opzetten van een vpn-verbinding (via het beveiligde Virtueel Privénetwerk kun je thuis inloggen op de universiteitsservers). Voor de GoogleApps webmail is de situatie iets anders, maar dat komen we later in de cursus wel tegen. Vandaag gebruiken we voor de Linux introductie je UvAnetID.

Wachtwoorden onthouden

Je wachtwoord is voor alle diensten hetzelfde en kan alleen via een webapplicatie worden veranderd. Voor de veiligheid gaan we eerst een Authentication Question voor je wachtwoord bedenken. Dit kan via de link UvA Identity Management Systeem->Profile->Authentication Questions.

Opdracht: Bedenk een orginele Autentication Question.

Hierna gaan we verder met de Linux introductie:

Voor wie hierna nog behoefte heeft aan meer gedetailleerde informatie over Linux, verwijzen we naar de Linux Gebruikers Handleiding.