Chris van Weert


  

Contact informatie

Prof.dr. Ch. G. van Weert

Institute of Physics

Science Park 904; kamer C4.172B

NL-1098 XH Amsterdam

Tel werk: +31 (0)20 525 6313

Tel mob: +31 (0)6 2157 1150

Email: Ch.G.vanWeert@uva.nl


Chris van Weert is theoretisch fysicus en emeritus hoogleraar Basisonderwijs Natuurkunde van de Universiteit van Amsterdam. Van 2005 tot 2011 was hij voorzitter van de Commissie Vernieuwing Natuurkundeonderwijs Havo/Vwo (Commissie NiNa).

Eindadvies Nieuwe Natuurkunde, NNV december 2010 [pdf]

Daarna tot november 2016 was hij voorzitter van de Stichting Innovatie Onderwijs in Bètawetenschappen en Technologie (IOBT) die, namens de beroepsverenigingen KNCV, KWG, NIBI, NNV, NVON en NVvW, betrokken is bij de invoering van de nieuwe bèta-examenprogramma's.

Visie op het Bèta-curriculum, Bijdrage aan de dialoog Onderwijs2032, IOBT mei 2015 [pdf]

Reactie op ‘Hoofdlijn advies: Een voorstel’, IOBT november 2015 [pdf]


Publicaties


NiNa in Context, Fysica 2014 [pdf]

Vernieuwd examenprogramma gestart, NTvN december 2013 [pdf]

Vernieuwen moet je doen, NVON-congres april 2009 [pdf]

Symposium Natuurkunde LEEFT, KNAW symposium november 2008 [pdf]

Bèta op de agenda, NTvN februari 2008 [pdf]

Zonder Bèta geen Toekomst, NVON-congres september 2007 [pdf]

NiNa nadert praktijktest, NTVN april 2007 [pdf]

Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker, Afscheidsrede april 2007 [pdf]

Makkelijker kunnen we het niet maken, wel leuker, Afscheidscollege april 2007 [pdf]

Het Natuurkunde-Curriculum onder Druk, Woudschotenconferentie december 1996 [pdf]

School Maken, Oratie januari 1993 [pdf]

Lesmateriaal


Handreiking Modelleren havo/vwo, Webversie SLO 2020 [html]

A guide on models and modelling, Proc. Girep Conf. 2018 [pdf]

Relativiteit VWO, Webversie 2.0, 2020 [html]

Quantumwereld VWO, Webversie 2.0, 2020 [html]

De tweede wet van Newton en modelleren, notitie 2014 [pdf]

Mechanica & Modelleren, informatieboek VWO, Dick Hoekzema 2008 [zip]

Lecture Notes


Synopsis Quantummechanica, Webversie 2021 [html]

Synopsis Quantumstatistische Mechanica, Webversie 2021 [html]

Quantum Kinetic Theory, Webversie 2021 [html]

Natuurkunde voor Bèta-gamma, handouts, cursusjaar 2000/01 [zip]

Natuurkunde voor Bèta-gamma, Mathematica notebooks, cursusjaar 2000/01 [zip]

Speciale Relativiteitstheorie, cursusjaar 1995/96 [pdf]

Lagrange- en Hamiltonformalisme, cursusjaar 1994/95 [pdf]

Inleiding tot de Theoretische Stromingsleer, cursusjaar 1990/91 [pdf]

An Introduction to Real- and Imaginary-time Thermal Field Theory, 2001 [pdf]

Effective Theories of 2nd-Order Phase Transitions and Symmetry Breaking, 1999 [pdf]

Quantum Statistical Field Theory, 1990 [pdf]

Quantum Kinetic Theory, 1985 [pdf]