Quantumwereld
  • Home
Home
Vorige pagina   Volgende pagina   

 

 

 

 

 

Links

In het algemeen geldt dat je op alle onderstreepte woorden kunt klikken om doorgelinkt te worden.

 

 

 

 

 

 

 

Quantumwereld


De hele wereld is een quantumwereld. Bij dingen die veel groter zijn dan een molecuul, dus bij alles wat je met het blote oog ziet, is dat verborgen. Macroscopische objecten gedragen zich volgens de mechanica van Newton. Daaraan ben je gewend. Als je de quantumregels waaraan atomen, elektronen en fotonen voldoen voor het eerst ziet, komen ze vreemd over.

De bedoeling is dat je in deze module de quantumregels niet alleen leert kennen en leert toepassen, maar dat je ook begrijpt waarom die regels wel moeten kloppen. De bewijzen komen uit de natuur, uit het gedrag van deeltjes en van licht. Je begrijpt het pas echt als je ook begrijpt hoe het komt dat de regels niet lijken te gelden voor grote voorwerpen. Klein en groot, micro en macro, quantum of niet, om die tegenstellingen gaat het in deze module.

Voorkennis

Inleiding
1.Een vreemde wereld?
2. Deeltjes, golfjes, elektronen, fotonen
3. Het tunneleffect en onbepaaldheid
4. Quantisatie en spectra
5. Kleine quanta in een grote wereld
6. Verder denken

Voorbeeldtoetsopgave

Colofon

Over deze lessenserie

Deze lessenserie is web-based. Dit betekent dat we gebruik maken van de extra mogelijkheden die het internet biedt ten opzichte van 'gewone les'. Bij het doorwerken van de hoofdstukken zul je dan ook plaatjes, applets en andere links tegenkomen.

Verder kun je bovenaan de pagina klikken op 'volgende pagina' en 'vorige pagina'. Op die manier kun je door de site heen bladeren als door een gewoon boek. Natuurlijk kun je ook de 'broodkruimels' bovenin gebruiken (ook wel 'path' genoemd). Je kunt via deze links altijd terug naar de inhoudsopgave, door respectievelijk te klikken op 'Quantumwereld' of op de titel van het hoofdstuk. Onder het kopje 'sitemap' vind je een overzicht van alle paginas. Handig als je even snel iets wilt terugzoeken!

De module is ingedeeld in verschillende hoofdstukken, die je terug kunt vinden in de inhoudsopgave. Tussendoor en aan het eind van een hoofdstuk vind je opgaven die je helpen om de stof te verwerken