Concurrency en Parallel Programmeren 2012/13


Format Lecture course with lab sessions and literature study
Curriculum BSc Informatica
Block 1b (Oct 29 - Dec 21, 2012)
Status Compulsory
ECTS 6 credits
Objectives

Het verschaffen van kennis en inzicht op het gebied van parallelle en gedistribueerde computer systemen, met een focus op de verschillende paradigma’s om dergelijke systemen te programmeren. Voor een aantal van deze paradigma’s zal enige praktische ervaring worden opgedaan.

Contents

Dit vak zal een vrij breed spectrum aan onderwerpen op het gebied van (het programmeren van) parallelle en gedistribueerde systemen behandelen, zoals:

  • Parallelle en gedistribueerde systeem architecturen, en algemene misvattingen binnen het vakgebied
  • Introductie parallel programmeren (Pthreads en OpenMP)
  • Introductie gedistribueerd programmeren (MPI)
  • Overzicht andere parallelle programmeer modellen (Client/Server/SOA, CUDA, MapReduce, etc.)
  • Gedistribueerd data management (Peer to Peer, gedistribueerde file systemen, etc.)
Lecturers Dr Andy Pimentel, Dr Clemens Grelck, Dr Adam Belloum, Dr Dick van Albada, Dr Robert Belleman
Assistants Koen Koning, Spiros Koulouzis
Lectures Mon, 13-15, B0.201
Thu, 13-15, B0.201
Labs Mon, 15-17, G0.23-25
Thu, 15-17, G0.10-12
More information See Blackboard.

Valid HTML 4.01!     Valid CSS!             Dr. Clemens Grelck