Klik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Bespreking door Suzanne Oudmaijer, 24 februari 2000)

Achtergrond

Inhoud


Conclusie
NVOX is een interessant tijdschrift voor de docent die bij wil blijven op het gebied van de ontwikkelingen in het lesgeven in de natuurwetenschappen op de middelbare school, die niet wil vastroesten in eenzelfde lesstijl en die zijn algemene ontwikkeling op peil wil houden.
De artikelen zijn makkelijk leesbaar, vaak geschreven door collega-docenten.
Er staan veel praktische tips in en veel uitgewerkte voorbeelden van hoe je iets in de klas kan toepassen.


Klik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Bespreking door W. van Barneveld, 21 september 2000)

Titel
NVOX

Subtitel
Tijdschrift voor natuurwetenschappen op school.

Adjectief
Verenigingsblad van de NVON

Betreft
Uitgave van de NVON, de Nederlandse vereniging voor het onderwijs in de natuurwetenschappen.

Doelgroep
Het blad richt zich duidelijk op leraren, 1-ste graadsgebied.

Frequentie
1x per maand.

Secundaire verbanden

Contributie NVON
f 98,- voor LIO’s: f 25,-.

Redactie
1 Hoofdredacteur en 6 eindredacteuren voor resp. biologie, scheikunde, natuurkunde, algemene natuurwetenschappen, technologische vorming/NME/natuuronderwijs/BEeN en voor TOA-contact.
Deze indeling geeft tegelijk weer in welke 6 zwaartepunten het blad is opgesplitst.

Inhoud
De inhoud van de artikelen bestaat uit recensies, didactiek, beschouwingen, lesmateriaal, praktisch werk, proeven, onderwijszaken, wetenschap, biografiën.
De inhoudsopgave kent een wit en een lichtblauw gekleurd gedeelte. De betekenis van deze indeling is niet duidelijk.
De lay-out is niet spectaculair en flitsend, maar wel prettig ogend en overzichtelijk.
De doelgroepen worden in het blad niet als zodanig herkenbaar aangesproken.
Het aantal advertenties is gelukkig bescheiden.
Het A4-formaat is prettig en handig.
De papierkwaliteit is goed. De uitvoering is gedeeltelijk in kleur. Zwart/wit katerns worden verhelderd door een blauwe steunkleur.

Hier volgt een beperkt overzicht van de aard van de artikelen zoals ik die in een nummer aantrof.


In het januari-nummer staat een register van verschenen artikelen. Er is een indeling gemaakt naar vakgebieden:
De aantallen per vakgebied geven een aardige indicatie van de aandacht die aan de verschillende vakgebieden wordt gegeven.
De aanduiding van de categorie per artikel geeft tevens aan waar de aandacht naar uit gaat.
Het achterste deel van het blad is ingeruimd voor een aantal korte rubrieken en wordt als zodanig herkenbaar gemaakt in de layout door een lichtblauwe bal in de titel. Ook aankondigingen staan daar vermeld. Mijn oog viel op de aankondiging van het Tweede Symposium Microschaalchemie(!).
Ik ervaarde het blad als practisch en inzichtelijk.


Klik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Besproken door Arjen Berkenbos, 27 september 2002)

- Tijdschrift voor natuurwetenschap op school

Algemeen

De NVOX wordt uitgegeven door de Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen en verschijnt 1 keer per maand. De kosten voor het lidmaatschap bedragen fl 98,- per jaar en is bedoeld voor 1e graads docenten HAVO/VWO in (natuurlijk) de natuurwetenschappen.

Internet

De website van de NVOX is onoverzichtelijk en chaotisch, al staan er een aantal handige links naar andere natuurwetenschappelijke bladen. Bij de link 'laatste nummer' staat trouwens het een-na-laatste nummer.

Inhoud

- verslagen
uitwisselingsproject met Tjechie;
prijsuitreiking van Melsen prijs;
schoolboekjes maken in Kiribati

- practica
Slinger met grote uitwijking (modelleren);
verontreinigingen vallen in goede aarde;
practische electronica-opdracht voor de 2e fase;
het verschil tussen een eend en een straaljager (modelleren);
reactie van magnesium met stoom (uit de oude doos);
de ammoniakfontein

- inspiratie
gebruik van cultuurhistorisch erfgoed als leeromgeving;
interessante biosites op het web;
Mobilion een interessante excursiemogelijkheid

- ‘didaktiek’
(vernietigende) boekbespreking;
verhoudingstabellen: ja of nee;
BiNaSk examens verschil in aantal eindtermen, vraagtypen en plaatjes ed

- overig
biografie Josien de Favauge-Bruijel;
lastige biovragen (kende Adam Eva?)

- vereniging
Opinie;
Verslagen;
Mededelingen;
Wetenschap;
Recensies;
media

Conclusies

Ik verwacht dat er weinig docenten in de natuurwetenschappen zijn die niet geabonneerd zijn op de NVOX. Dit heeft naar mijn mening niet perse iets te maken met de vereniging die schuil gaat achter het blad, maar dit kan worden opgevat als een compliment aan de NVOX. De NVOX is een interessant blad en kan een grote bron van inspiratie zijn voor beginnende en ervaren docenten. Zowel pasklare les-ideeen worden aangedragen als achtergrondartikelen waar docenten ‘wel eens wat mee zouden kunnen doen’ in de les. Het niveau van het blad is zodanig dat de lezers (die een academische opleiding hebben genoten) het zeker niet als te makkelijk ervaren. Als ik de leiding had op een middelbare school zou ik mijn natuurwetenschappelijke docenten zeker een abonnement kado geven.Klik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Besproken door Harry Hondeman, 10 april 2003)

- Tijdschrift voor natuurwetenschap op school

Algemeen

Het tijdschrift wordt uitgegeven door de NVON (Nederlandse vereniging voor het Onderwijs in Natuurwetenschappen). Deze heeft een site met lesbrieven voor proeven, programma, links en wetenswaardigheden (zie www.nvon.nl, aldaar ook een link naar het Amstelinstituut en IP-Coach). Deze vereniging geeft ook het blad Archimedes en Impuls uit.

Het tijdschrift verschijnt 10 keer per jaar en kost euro 56,- per jaar voor een gewoon lid. Het is vooral bedoeld voor 1e graads leraren. Het blad bevat artikelen voor Biologie, Scheikunde, Natuurkunde, Algemene natuurwetenschappen en TOA’s. Het is meer dan 100 pagina’s dik.

Docenten kunnen artikelen insturen maar er staan ook artikelen in van de redacteuren van het blad. Het blad bevat achtergrondartikelen en mededelingen, maar ook uitgewerkte proeven en projecten.

Op www.nvon.nl/nvox/index.htm kan je ook een samenvatting van het blad vinden. Plus nog extra informatie.

Inhoud nummer februari 2003-04-10

Hoewel de beschrijving van het blad veel doet vermoeden staat er in dit nummer weinig "chemisch". Een lang artikel over een museum in Burg Bentheim waar in het kasteel een museum over alchemisten is ingericht en in de rubriek "Opinie" een verhaal over "De Grote Ideeën van Scheikunde".

Dit laatste sluit aan bij waar we ons mee bezig houden met Vakdidactiek Scheikunde. Het artikel beschrijft het idee dat werd geopperd bij een symposium in Amerika. Vervolgens beschrijft de schrijver hoe dit toegepast zou kunnen worden in het Nederlands onderwijsstelsel. De 6 ideeën zijn dan 6 basisbegrippen die leerlingen moeten worden bijgebracht:

Hij stelt dat moderne Chemie begint met Dalton, het begrip atoom en molecuul. Vervolgens dat elementen stoffen zijn waarvan de kleinste deeltjes bestaan uit een atoomsoort, verbindingen zijn stoffen waarvan de kleinste deeltjes bestaan uit twee of meer atoomsoorten. Daarnaast vind ik het nog interessant te noemen dat hij de belevingswereld van de chemici niet in twee maar in drie werelden indeelt: de macroscopische, de nanoscopische of moleculaire wereld en de symbolische wereld van formules en vergelijkingen.

Verder staat er een inhoudsopgave in van afgelopen jaar (2002). Daarin is Chemie een van de langste lijsten. De onderwerpen variëren van een column ‘startblokken’ tot lesmateriaal over elementen ‘ De architect Buckminster Fuller en de Buckybal’ , proeven ‘scheikunde voor beginner; mengen, ontmengen en verbinden’, en nog vele andere artikelen.

Conclusie

Vooral het overzicht van 2003 laat zien dat dit blad tocht wel de moeite van het lezen waard kan zijn. Ook omdat het er "makkelijk leesbaar" uit ziet en naast de artikelen ook veel kleine teksten bevat in rubrieken zoals "Verslagen" over allerlei vergaderingen en bijeenkomsten die zijn gehouden, "wetenschap", "Recensies", "Media", "Buitenlandse tijdschriften" en "Mededelingen".Klik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Besproken door Bart van Ulden, 22 september 2005)

Een beknopte weergave van het magazine NVOXKlik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Besproken door Joke van Vliet, 30 augustus 2007)

Bekeken is nummer 1 uit 2005

Achtergrond info van de website

NVOX is het maandblad van de NVON.

Het is een veelzijdig blad met veel informatie op natuurwetenschappelijk onderwijsgebied. De informatie varieert van achtergrondartikelen tot mededelingen en van uitgewerkte proeven tot projecten. Docenten, didactici en mensen van de verzorgingsinstellingen schrijven erin.

Uiterlijk

Het blad ziet er niet heel aantrekkelijk uit. Voorpagina naam te groot en foto en tekst wekken niet direct mijn interesse.

Na wat langer kijken naar de voorpagina zag ik dat er een groep meisjes in een grote kooi zaten waarop spanning gezet kan worden (de kooi van Faraday). Dit is natuurlijk een heel leuk experiment. In het blad zelf wordt hier echter alleen op een van de laatste pagina's over vertelt dat het gaat om een project om leerlingen meer voor techniek te interesseren. Jammer.

De binnen kant bevat weinig kleurig foto’s en veel tekst. De meeste pagina's zien er saai uit. Nergens ben ik een kop tegen gekomen die me zo trok dat ik direct wilde weten wat er in het artikel stond.

Er staat weinig reclame in en wat er instaat is relevant voor docenten.

De website zag er veel vrolijke en aantrekkelijk uit dan het blad

Doelgroep

Docenten in natuurwetenschap

Algemeen

Het is duidelijk een verenigingsblad. En er staan meerder artikelen in die onderdeel zijn van een serie waardoor het tijdschrift als los exemplaar minder geschikt is.

Inhoud

Vakinhoudelijk kennis

Goede artikelen over leuke onderwerpen

Ideeën voor experimenten en lessen

Leuke ideeën en duidelijk beschreven. Onder andere het met een video filmen van bewegingen om bijvoorbeeld de snelhei te bepalen.

Voor mijn was het stukje over natriumacetaat heel interessant en zal dit zeker een keer gebruiken op school omdat:

Mijn echtgenoot enige tijd geleden met een zakje met vloeistof thuis kwam met daarin een bol stukje metaal om je aan te warmen. Als je de bolling van dit stukje metaal omklap komt er veel warmte vrij en vormt zich een vaste stof in het zakje. Als je het zakje later weer in warm water legt ontstaat er weer een vloeistof en is het opnieuw te gebruiken. Voor mij bleef de vraag wat zit er in het zakje en wat gebeurt er. Ik heb dit tot mijn vreugde in dit nummer kunnen lezen.

Geschiedenis natuurwetenschap

Beschrijving van het leven van natuurwetenschapper uit het verleden. Een goede uitlegt wat hun verdienste op wetenschappelijk gebied waren ontbreekt echter.

Discussie over didactische onderwerpen

Leuk om te lezen en zeer informatief bijvoorbeeld over:

-hoe het eindexamen beter zou kunnen. Ze geven aan dat een examens beter in de vorm van een openboek examen zodat meer de nadruk kan liggen op onderzoeksvaardigheden.

-over schrijftaken en hoe hiermee het denkproces beter bevorderd kan worden. Het artikel was jammer genoeg er een uit een serie van 3.

-Ook worden er kleinen probleempjes in de klas besproken.

Recensies boeken en tijdschriften

Veel recensies. Er worden ook 4 nummers van het tijdschrift Chemical Education besproken. Ze proberen hierin naar mijn idee een beetje te volledig te zijn. Het zou waarschijnlijk leuker zijn als ze het aantal besproken onderwerpen verminderde en er dan wat dieper op in gingen.

Verslagen congressen en bijeenkomsten prijsuitreikingen

Wat hoort bij een vereningsblad en intressant is als je actief er aan deelneemt. Voor LIO’s leuk om te zien wat er zoal georganiseerd wordt in Nederland.

Conclusie

Goed tijdschrift met voldoende informatie. Hopelijk hebben de nummers anno 2007 een facelift gehad en zien ze er net als de website leuk uit.Klik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Besproken door Fabian Reijn, 11 september 2008)

Gelezen: NVOX van januari 2005, nummer 1

De NVOX is een maandblad van de Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in Natuurwetenschappen (NVON) en is speciaal voor leraren biologie, natuurkunde, anw, nlt en scheikunde in de havo en vwo. Het blad lijkt, qua vormgeving en inhoud, op een wetenschappelijk tijdschrift, waar wetenschappers zelf in publiceren waar zij mee bezig zijn. In dit blad is er veel ruimte voor docenten om eigen ervaringen mee te delen en om discussie te voeren met andere lezers. Het blad staat verder bol van boekrecensies, verslagen van andere vakbladen, korte updates van wetenschappelijk nieuws en verslagen van bijeenkomsten georganiseerd door de NVON.

Het blad is georganiseerd door te beginnen met een gedeelte ingevuld door lezers, waarna een algemeen gedeelde begint met nieuws uit de vereniging, wetgeving, wetenschap, media en andere vakbladen.

De artikelen zijn vaak goed te lezen en interessant, maar voor puur "scheikundige informatie" is het zoeken door het blad heen. Alle disciplines, met natuurkunde en scheikunde voorop, worden gehusseld met elkaar waardoor er een fraai mengsel ontstaat van allerlei opvolgende onderwerpen, maar wanneer je alleen op scheikundige artikelen gericht bent is het veel doorbladeren. Toch is het nuttig om ook een kijkje te krijgen in de keuken van andere disciplines, om zo de ontwikkelingen daar te kunnen volgen. Het blad lijkt zich namelijk te richten op docenten die zich aan de frontlijn van vernieuwingen bezig (willen) houden.

De afdeling wetenschappelijk nieuws is wel een beetje kort door de bocht en is ook puur gericht op onderwijsmogelijkheden. Voor chemisch nieuws zou ik toch verwijzen naar het blad van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Chemici (KNVC), het chemisch2weekblad.

De NVOX is een prettig leesbaar blad, waarbij niet altijd alles wat er in staat relevant of interessant voor jouw discipline is, maar wel zeker een tijdschrift wat je bijhoudt in wat vernieuwende docenten door het hele land bezighoudt.Klik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Besproken door Marcel van de Sanden, 9 februari 2010)

Ik wou NVOX, het maandblad van de NVON (Nederlandse Vereniging van Onderwijs in Natuurwetenschappen, beter leren kennen. Daarom heb ik het NVOX December nummer van het afgelopen jaar doorgelezen. Via het gratis lidmaatschap van de NVON kunnen ILO studenten kunnen zich gratis abonneren op NVOX

NVOX is een maandelijks verschijnend tijdschrift met veel informatie voor docenten op natuurwetenschappelijk onderwijsgebied. De informatie varieert van achtergrondartikelen tot mededelingen en van uitgewerkte proeven tot projecten. De artikelen in het blad zijn typisch bedoeld voor docenten natuurkunde, scheikunde, biologie en aanverwante vakken als ANW, NLT, etc Bijdragen aan NVOX worden geschreven door docenten, didactici en mensen van verzorgingsinstellingen.
NVOX wordt gekenmerkt door veel tekst, een beperkt aantal advertenties en weinig afbeeldingen. Op de een of andere manier komt het over als een wat saai blad. Misschien wordt dat beeld nog versterkt omdat het NVOX een verenigingsblad is met een hoog bestuurlijk en organisatorisch karakter.
Het tijdschrift NVOX is opgebouwd met maandelijks vaste terugkerende onderdelen:

In de klas

Onder deze noemer worden leuke ideeën voor verschillende werkvormen aangedragen. Voor alle exacte vakgebieden worden zowel klassikale als individuele voorbeelden genoemd, uitgewerkt en duidelijk omschreven. In dit nummer varieert dat bijvoorbeeld van een volledig biologiepracticum (Practicum biologie: een analyse) tot een demonstratie van de eigenschappen van een superbal (Smaakmakers (47): superballen). Op scheikundig gebied werd de chromatografie behandeld. Chromatografie is één van de belangrijkste scheidingsmethodes waar op havo en vwo aandacht aan wordt besteed.

Persoonlijk vond ik het artikel over de gekatalyseerde verbranding van suiker wel leuk. (Schuimslang).

Curriculum/examens

Op deze plek kun je allerlei informatie vinden die te maken heeft met (de praktische uitwerking van) veranderingen op onderwijs. In dit nummer staan centraal de verdere invulling van de Nieuwe Natuurkunde (Twee nieuwe NiNa-modules: Deeltjes en hun Interacties en Quantumwereldvernieuwingen). Deeltjesfysica en Quantummechanica zijn vakgebieden die een centrale rol spelen binnen de huidige natuurkunde. Na het project Moderne Natuurkunde, bedoeld voor natuurkunde 2 van het profiel Natuur en Techniek, zijn nu twee modules Moderne Natuurkunde ontwikkeld, bestemd voor alle leerlingen.

Het tweede artikel betreft de zegeningen van de Nieuwe Scheikunde (Blij met vrijheid bij Nieuwe Scheikunde). De afgelopen jaren zijn er totaal een vijftigtal modules voor klas 3 havo t/m 6 vwo ontwikkeld. Deze zijn allemaal geïnventariseerd en toegankelijk gemaakt via een blokkenschema en overzichten per module. Dit artikel beschrijft hoe met behulp hiervan de docent een eigen leerlijn kan opzetten of arrangeren.

Mensen

In een verenigingsblad moeten activiteiten van prominente leden natuurlijk onder de aandacht van alle anderen gebracht worden. In dit NVOX nummer staan drie leden in de schijnwerpers, waaronder Koos Dijksterhuis. Koos Dijksterhuis studeerde sociologie ondanks zijn grote belangstelling voor de natuur. Sinds 1993 schrijft hij natuurreportages als zelfstandig auteur.

En verder

Bij het onderdeel En Verder staan alle artikelen die niet bij de eerder genoemde onderdelen ondergebracht kunnen worden. In dit Decembernummer wordt onvermijdelijk aandacht besteed aan het Darwin jaar. In het artikel “Darwin: even iets rechtzetten” wordt ingegaan op de uitgebreide aandacht die in 2009 aan Darwin is besteed. We kennen nu allemaal zijn portretten, van onbekend jeugdportret tot de beroemde foto waarop de inmiddels bejaarde Darwin is weergegeven. Maar kennen we nu ook allemaal zijn werk, en wat daar de essentie van is? In een Decembernummer mag een beschouwend artikel over het milieu niet ontbreken: “Samen afspraken maken over het milieu - of liever niet?”.Een beter milieu begint bij jezelf... Maar niemand heeft zin om zich als enige op te offeren. Gelukkig maken we daarom met zijn allen afspraken. Milieueconomen in Tilburg doen onderzoek naar hoe zulke afspraken ontstaan. Verder kun je hier een verslag vinden over het symposium dat plaatsvond bij het afscheid van Piet Lijnse.

Rubrieken

Podium. In de rubriek Podium van dit nummer (10) dat speciaal bedoeld is voor de beginnende docent wordt ingegaan op reflectie.
Forum.

Vereniging

Media

Actueel

Colofon
Aansteker. Aanstekers zijn beschrijvingen van korte experimenten met mogelijkheden voor nader onderzoek. In dit nummer wordt “Blokkades in Beeld” als aansteker beschreven.
Agenda. Een goed verenigingsblad sluit af met een duidelijke agenda

Conclusie

Goed tijdschrift met voldoende informatie in een wat saai jasje


Klik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Besproken door Marije Haeck, 7 oktober 2010)

NVOX presentatie Vakdidactiek

Maandblad

Opbouw

Mijn mening:
Langdradig, poezie en chemie..pfffff…
Gedeelte in de klas nuttig en soms ook leuk en bondig.
Folder: Gratis voor LIO’s, maar lees de kleine lettertjes, want wordt jaarlijks automatisch verlengd.Klik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Besproken door Mirjam van den Bosch, 20 september 2012)

NVOX bespreking bij vakdidactiek Scheikunde ILO

NVOX is het blad van de NVON (Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen)
Lidmaatschap: 85 euro/jaar

NVON (ingekort overgenomen van http://www.nvon.nl/nvon_kort):

De Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON) is in 1975 ontstaan uit een fusie van andere lerarenverenigingen in de betavakken. Daardoor is de NVON de vereniging voor docenten en TOA’s in de schoolvakken Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Algemene Natuurwetenschappen (ANW) en Natuur Leven en Technologie (NLT) en verder voor allen die zich vanuit een andere functie bij dit onderwijs betrokken voelen. Het aantal leden is thans ruim 3300.

Doelstelling
De NVON komt op voor goed onderwijs in de beta-vakken. Dat doet de NVON door naar de inhoud en de didactiek van de vakken te kijken. Goed onderwijs kan alleen gedijen als leraren en toa’s zich gewaardeerd weten en zich kunnen ontwikkelen. Daarom is de NVON sinds 1 januari 2008 aangesloten bij de CMHF en daardoor ook vakbond die opkomt voor de belangen van zijn leden. De leden kunnen via de schooladministratie dan ook een deel van hun contributie terugvragen.

Organisatie
NVON kent zes vaksecties: voor Biologie, Natuurkunde, Scheikunde, Natuur, Leven & Technologie, VMBO en TOA. Deze vaksecties richten zich op de ontwikkeling binnen het schoolvak, bijvoorbeeld inzake didactiek, nieuwe examenprogramma’s etc. Zij werken vaak samen met de beroepsverenigingen NIBI, NNV en KNCV. Iedere sectie organiseert studiedagen, en is vaak medeorganisator van een jaarlijkse didactiekconferentie.

Kringen
De NVON kent verder een netwerk van regionale kringen, waar contact tussen de leden mogelijk is en ervaringen uitgewisseld kunnen worden. De kringbesturen organiseren excursies, lezingen, practicabijeenkomsten en examenbesprekingen. Nascholing via de kringen is ook mogelijk.

Congres
Jaarlijks organiseert de NVON in samenwerking met een universiteit, hogeschool of andere onderwijsinstelling een congres, met lezingen en werkgroepen over nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs in de natuurwetenschappen. Ook worden daar de algemene ledenvergadering en de jaarvergaderingen van de vaksecties gehouden. Het congres en de vakdidactiek-conferenties vallen onder nascholing.

Externe vertegenwoordiging
Naar buiten toe vertegenwoordigt de NVON haar leden door de overheid en onderwijsinstellingen te adviseren en door deel te nemen aan commissies en overlegplatforms. Zo is de NVON betrokken bij het ontwerpen en vaststellen van de eindexamens (CEVO), bij de invoering van nieuwe examenprogramma's, bij de veldaanvraag voor projecten bij SLO, CITO en LPC. Met de vereniging van wiskunde leraren is regelmatig overleg om tot een goede afstemming van allerlei zaken te komen. De NVON is één van de leden van de Bèta-federatie en van het platform voor Vakinhoudelijke Verenigingen in het Onderwijs (VVVO). De NVON onderhoudt verder contacten met buitenlandse zusterverenigingen.

NVOX
Over al het bovenstaande worden de leden geïnformeerd via het tijdschrift NVOX, dat 10 keer per jaar verschijnt. Naast het verenigingsnieuws bevat het blad veel lesideeën, proeven, discussies, boekbesprekingen en aankondigingen van cursussen en andere evenementen.

Besproken NVOX: 37e jaargang, juni 2012 nummer 6

7 onderdelen:

 1. In de klas
  In dit onderdeel staan lesuitwerkingen, maar ook lestips (stop structuur in de les in plaats van in de practicumhandleiding). Jammer is dat de lesonderdelen niet gespecificeerd zijn per vak. Ook mis ik richtlijnen waar de lesonderdelen zoals ‘cowboyknoop’, ‘lumendruk’, of ‘van koe tot koelkast’ in het lesprogramma zouden kunnen passen.
 2. Curriculum/examens
  Dit was zeker voor de scheikundigen een interessant item in dit nummer over IUPAC-regels (nomenclatuur) en hoe een jonge docent aankijkt tegen de Nieuwe scheikunde.
 3. mensen
  Hier wordt middels een kort interview een persoon die belangrijk is (geweest) voor de natuurwetenschappen in de spotlights gezet. In dit nummer: Hans Bouma (recensent voor NVOX alsmede lid van de redactie, en Gerrit Verkerk (vanaf het begin betrokken bij de samenstelling van BINAS)
 4. vmbo& onderbouw
  Een rubriek met als doel vooral de technische aspecten toe te lichten bij het maken en uitvoeren van demonstratie- en leerlingproeven.
 5. en verder
  Hier vind je overige informatie zoals Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel en een samenvatting van een PWS: ‘Cosmetica in de romeinse oudheid’.
 6. nascholingsbijlage
  De nascholingsbijlage telt 12 pagina’s en heeft betrekking op de nascholing voor het jaar 2012-2013.
 7. vereniging en media
  Het blad eindigt met
  a. informatie van het bestuur
  b. opinie, en
  c. media: boekbesprekingen
  d. actuele berichten.


Klik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Besproken door Pieter Jongsma, 19 september 2013)

NVOX komt maandelijks uit en is bedoeld voor onderwijzers in de natuurwetenschappen.
De artikelen in het blad zijn onderverdeeld in een aantal vaste onderdelen.

In de klas
Heel erg praktijk gerichte stukken, met onder andere practica en lestips die je vrijwel direct zou kunnen uitvoeren.

Curriculum
Iets diepere artikelen over de inhoud van het vak, niet toepasbaar in de les maar goed om te weten en over na te denken als docent.

Mensen
Interviews om bepaalde mensen even in de spotlight te zetten.

VMBO & onderbouw
Speciale sectie met iets eenvoudigere experimenten die in meer praktisch detail worden uitgewerkt dan de experimenten uit In de klas.

En verder
Brede artikelen met titels als “Proza en natuurkunde”. Niet direct toepasbaar in de klas, maar interessant en soms misschien ook interessant om als uitstapje het in de klas over te hebben.

NVON
Algemene informatie over de organisatie.

Al met al absoluut een blad dat aan te raden is aan scheikunde docenten, met name door de praktische artikelen.Klik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Besproken door Eva Bontje, 11 februari 2014)

De Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen geeft tien keer per jaar (met uitzondering van de maanden juli en augustus) het tijdschrift NVOX uit. Dit schooljaar is alweer de 39e jaargang van het tijdschrift. Het tijdschrift (en de vereniging zelf) verschaft informatie over het vakgebied, het curriculum, examens, etc.

Het tijdschrift is opgebouwd uit vijf delen:

 1. In de klas, waarin artikelen staan over fenomenen die voorkomen in de klas, of bijvoorbeeld leuke ideeën voor practica (met uitwerking).
 2. Curriculum/Examens, waarin bijvoorbeeld misconcepties over een bepaald onderwerp worden uitgewerkt, of een terugblik op een bepaald bèta-examen.
 3. Mensen, waarin artikelen staan van en over mensen in het veld.
 4. VMBO&Onderbouw, waarin artikelen staan die over bèta-onderwijs in de onderbouw gaan. Dit deel is speciaal toegevoegd aan de inhoud, nadat de NVOX was gefuseerd met een tijdschrift speciaal voor bèta-onderwijs in de onderbouw.
 5. En verder, waarin uiteenlopende artikelen staan over bijvoorbeeld olympiades, musea, voorlichtingen, symposia, etc.

Leden van de NVON krijgen de NVOX automatisch als onderdeel van hun lidmaatschap. Scholen en instellingen kunnen een abonnement nemen op de NVOX.Klik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Besproken door Anouk de Jong, 17 september 2015)

 De Powerpoint van de bespreking is als pdf-file te lezen (131K)Klik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Besproken door Onno Peer, 17 september 2017)

NVON en NVOX

NVON = Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen; de NVON is een vakvereniging en tevens vakbond voor docenten in natuurwetenschappen en techniek. Zij komt op voor het belang van goed onderwijs en doet dit door middel van share: delen van kennis en informatie en care: zorg voor haar leden via de vakbondsconstructie en diverse verzekeringen.
NVOX = Magazine voor het Onderwijs in Natuurwetenschappen; het tijdschrift NVOX houdt leden op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het onderwijs in natuurwetenschappen

NVOX - abonnement

Individuele leden krijgen NVOX (10x per jaar) en de Terugkoppeling (4× per jaar) automatisch als onderdeel van hun lidmaatschap. Zij hoeven dus geen apart abonnement af te sluiten. Scholen en instellingen kunnen een abonnement nemen. Het lidmaatschap wordt per jaar geregistreerd en is heel eenvoudig aan te vragen. Het tijdschrift Terugkoppeling houdt leden op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen het onderwijs in de natuurwetenschappen met een focus op vmbo en onderbouw.

Lidmaatschap NVON kent diverse tarieven, afhankelijk van rol in onderwijs. Het laagste tarief geldt voor een TOA exclusief NVOX, € 21. Het hoogste tarief wordt docenten met een baan in het onderwijs in rekening gebracht, € 85. Het lidmaatschap kan maandelijks ingaan en wordt jaarlijks automatisch verlengd.
Opzeggen is mogelijk tot uiterlijk 2 maanden voor het einde van het lidmaatschap

NVOX - inhoud

Behandelde vakken Onderwijs
• Biologie • bovenbouw
• NLT • havo
• Natuurkunde • mbo
• Onderzoek • onderbouw
• Scheikunde • primair onderwijs
• Techniek • VMBO bb, gl/tl, kb
• Wetenschapsoriëntatie • VWO
• wiskunde  

Vaste (inhoudelijke) items zijn
• in de klas
• didactiek, vakdidactiek
• achtergrond
• interview
• (na)scholing, cursussen, congressen
• verslag (o.a. van excursies of seminars)

Vaste rubrieken zijn
• het kabinet
• jong NVON
• van de Bestuurstafel
• van de Vakbondstafel
• column
• (boek)recensies
• Aansteker,
• agenda van bijeenkomsten

Oordeel NVOX

✓ Focus op de Nederlandse onderwijspraktijk
✓ Helder geschreven artikelen in de Nederlandse taal
✓ Gevarieerd aanbod van onderwerpen
✓ Veel praktische informatie voor docenten
✓ Mooie vormgeving; geen glossy maar wel hoge kwaliteit
✓ Door te richten op brede doelgroep zijn niet alle artikelen interessant
✓ Indeling van blad zou meer geclusterd naar doelgroepen kunnen worden

Eindoordeel: aanrader, zeker ook omdat alle nummers vanaf najaar 1983 integraal digitaal in te zien zijn. Biedt zeer grote verscheidenheid aan praktische informatie voor in de klasKlik hier voor de NVOX-site

bespreking uit cursus 1999-2000
bespreking uit cursus 2000-2001
bespreking uit cursus 2001-2002
bespreking uit cursus J 2003
bespreking uit cursus A 2005
bespreking uit cursus A 2007
bespreking uit cursus A 2008
bespreking uit cursus J 2010
bespreking uit cursus A 2010
bespreking uit cursus A 2012
bespreking uit cursus A 2013
bespreking uit cursus F 2014
bespreking uit cursus A 2015
bespreking uit cursus A 2017
bespreking uit cursus F 2018

NVOX - Tijdschrift voor natuurwetenschap op school


(Besproken door Stef Molenaar, 20 maart 2018)

Algemene informatie

NVON

Lid zijn bij de NVON:

Editie oktober 2017, 42e jaargang

Curriculum & examens:

Macro-micro in examens

Conclusie


Bijgewerkt op vrijdag, 30 maart 2018.