ETTY HILLESUM LEZING

 

 

DE ETTY HILLESUMLEZING

Te beginnen met het jaar 2000 wordt elk jaar een "Etty Hillesum Lezing" georganiseerd. De doelstelling en de doelgroepen voor de lezing zijn als volgt geformuleerd:

 “De centrale doelstelling van de Etty Hillesumlezing is het op een prikkelende en uitdagende wijze aandacht schenken aan maatschappelijk/culturele vraagstukken vanuit ethisch perspectief door een vooraanstaande vertegenwoordiger van onze maatschappij.Daarbij wordt uitgegaan vanuit het respect voor en de aanvaarding van een pluriforme identiteit van de samenleving, waarbij ieders verantwoordelijkheid voor zo’n pluriforme samenleving beklemtoond wordt.De geschriften van Etty Hillesum kunnen als inspiratiebron worden gehanteerd.

De Etty Hillesumlezing is bestemd voor maatschappelijke organisaties en burgers uit Deventer en de regio die met de boven genoemde vraagstukken in aanraking komen of in die vraagstukken zijn geïnteresseerd. Tevens is de lezing bestemd voor medewerkers van het Etty Hillesum Lyceum, Saxion Hogeschool IJselland en het Etty Hillecum Centrum. In bepaalde gevallen kunnen ook studenten van de betrokken onderwijsinstellingen tot de doelgroep behoren.”

 

De lezing wordt georganiseerd door het Etty Hillesum Lyceum, het Etty Hillesum Centrum en Saxion Hogeschool IJselland in Deventer.

 

De lezing van 2000 is gehouden op dinsdag 5 september 2000 door de heer Ton Jorna, docent aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. De heer Jorna is gespecialiseerd in het werk van Etty Hillesum en de betekenis van dat werk voor jongeren.

Zijn lezing is gepubliceerd onder de titel: En mijn verrukte ogen lezen maar. Aard en betekenis van het fenomeen inspiratiebron op basis van de nagelaten geschriften van Etty Hillesum. Heerde, 2000. Het boek is verkrijgbaar bij het Etty Hillesum Lyceum.  De 1e Etty Hillesum lezing werd financieel mogelijk gemaakt door E&S Advies en Management BV te Leeuwarden.

 

De tweede Etty Hillesumlezing werd gehouden op vrijdag 30 november 2001 in de Deventer Schouwburg. De lezing werd gehouden door Elsbeth Etty, literair recensent en columnist NRC Handelsblad. De titel van haar voordracht luidde: De Pagina Monologen. Waarden en Normen in de media.

Ook deze uitgave is verkrijgbaar bij het Etty Hillesum Lyceum.

De derde Etty Hillesumlezing werd gehouden op vrijdag 29 november 2002. Het was een lezing van Prof. Dr. Jos de Beus, die wegens ziekte helaas zijn lezing niet zelf kon houden. De lezing werd nu voorgelezen door Romain Rijk, voorzitter van de centrale directie van het Etty Hillesum Lyceum. De titel van de lezing luidde:
“Na de beeldenstorm. Een beschouwing over de werking van de toeschouwersdemocratie”.
U kunt de tekst van de lezing bestellen bij de school, tel. 0570 – 606020 of via de webmaster.

De vierde Etty Hillesumlezing werd gehouden op vrijdag 28 november 2003 door Dr. Denise de Costa. Denise De Costa (1958) woont en werkt, als schrijfster en onderzoekster, in een voormalig klooster van de Ongeschoeide Karmelietessen in Den Bosch. Momenteel werkt zij aan een boek over de geschiedenis van dit klooster. Haar interesseert steeds de vrouwelijke binnenwereld, met name de religieuze, spirituele dimensie ervan: hoe geven vrouwen, in heden en verleden, in oorlog en vrede, zin aan hun bestaan?De titel van haar lezing luidde: “Met pen en penseel, Levenskunst van Anne Frank, Etty Hillesum en Charlotte Salomon” . De uitgave is verkrijgbaar bij het Etty Hillesum Lyceum.

De vijfde Etty Hillesumlezing werd gehouden op vrijdag 26 november 2004 in de Deventer Schouwburg. Sander Bais, directeur van het Instituut voor Theoretische Fysica van de Universiteit van Amsterdam, hield de lezing getiteld:

                                            Nooit meer rechtdoor.

                                            Over het wankele evenwicht tussen waarneming en verbeelding

U kunt de tekst van de lezing bestellen bij de school, tel. 0570 – 504700 of via de webmaster.