Back to homepage

Tijdschrift voor wetenschap, technologie en samenleving, jaargang 8, nr 2 (2000)


No pressure like peer pressure


Sander Bais
Instituut voor Theoretische Fysica
Universiteit van Amsterdam


    "Eerlijk zullen we alles delen" of "alles voor de beste". Objectieve kwaliteitscriteria voor wetenschappelijk onderzoek bestaan inderdaad niet. Dat lijkt me overigens niet zo'n probleem. Er bestaan wel tamelijk robuuste criteria die een onderzoeksorganisatie succesvol kunnen maken en houden. Deze gaan inderdaad allemaal uit van het optimaal benutten van de wetenschappelijk expertise (hier en elders op de wereld) om te komen tot zinnige doelstellingen en missie statements voor die organisaties en een op maat gesneden instrumentarium om de gestelde doelen te realiseren. Alles wat zich vandaag onder de noemer "wetenschap" aandient is van een immense diversiteit. Deze diversiteit manifesteert zich door allerhande tegenstellingen zoals fundamenteel versus toegepast, grootschalig versus kleinschalig, alfa versus beta, disciplinair versus multidisciplinair en ga zo maar door. Het is niet interessant - zelfs naief - om uniformiteit in de beoordeling van wat daar gaande is na te streven. Een succesvolle wetenschappelijke infrastructuur moet voornoemde diversiteit weerspiegelen in een breed spectrum van organisaties. Centralistische tendensen zijn uit den boze: gebrek aan specifieke expertise is dan niet aanwezig, en die is cruciaal om flexibel te reageren op kansen en ontwikkelingen die altijd ergens locaal een kiem hebben. Centralisme leidt tot een starre hierarchie, een bureaucratie om het geheel controleerbaar te houden, tot schijnobjectiviteit en het verspillen van geld ter meerdere glorie van de organisatie etc. Zaken die haaks staan op goede wetenschap, die het moet hebben van gedrevenheid, skill en creativiteit. Daar is een gepaste mate van ongecontroleerdheid van vitaal belang. Generalistische analyse heeft nog nooit een wetenschappelijke doorbraak tot gevolg gehad, het is vaak wel de kortste weg naar de creatie van een ideologie.

    Die veelheid van organisaties, elk met een herkenbare en niet tegenstrijdige missie moeten in samenspraak met de voor hun gebied representatieve wetenschappers heldere doelen en strategieën formuleren die vruchtbaar en haalbaar zijn. In samenspraak, omdat een gek altijd meer kan vragen dan honderd geleerden kunnen beantwoorden. Het gaat erom wetenschappers te motiveren en dat heeft veel te maken met de mogelijkheid om zich te identificeren met hun organisatie of dat nou een universiteit is of een bedrijfslabaratorium. Organisaties staan een breed spectrum aan instrumenten ter beschikking om hun missie te realiseren: rolling grants, kleine project financiering, programmafinanciering, individuele supergrants, grote en kleine investeringspotten, samenwerkingsverbanden aangaan met andere organisaties, internationale participaties inclusief het ontwikkelen van thuisbases, de personele infrastructuur op peil houden door het koesteren van de voedingsbodem (opleiding wetenschappelijke nachwuchs) en het in stand houden van een primaire infrastructuur: gebouwen, computers, administratieve ondersteuning etc.

    Deze pluriformiteit garandeert flexibiliteit, innovatie en concurrentie en vraagt om een zeer gevarieerde beoordelingspraktijk. Soms is het van belang om zwaar te toetsen soms juist niet en geniet een vederlichte constructie de voorkeur. Soms moet je er een heel panel van Nobelprijswinnaars voor uit de kast trekken, soms zou de hint van een gerespecteerde collega voldoende moeten zijn. In de toegepaste hoek is het praktische resultaat de beslissende factor. In de fundamentele hoek is het resultaat van te voren niet bekend en dat veroorzaakt een zekere ambiguiteit in de beoordeling, zo lijkt het. Daar is peer-review of beter expert-review eigenlijk de enige succesformule om kwaliteit, relevantie, productiviteit en innovatief potentieel kritisch te beoordelen. Beoordelingsmethoden zoals die in zwang zijn bij Big Brother of De Bus lijken me niet aan te bevelen, daar hoef je geen aristocraat voor te zijn, ervaring en gezond verstand zijn voldoende.
F.A. Bais