Back to homepage

Een Theoretisch Verlanglijstje

.

  Symmetrieën

  Een symmetrie legt extra beperkingen op aan een model waardoor het beter (of zelfs exact) oplosbaar wordt. Ons begrip van symmetrie heeft zich in de loop van de tijd steeds verder verruimt en verdiept. De breking, de locale ijking of deformatie van nieuwe symmetrieën, kan onverwachte fysica in beeld brengen.

  In de hoge energiefysica is het wachten op nieuwe onderliggende of overkoepelende ijksymmetrieën en wellicht supersymmetrie.

  Ook het idee van (gebroken) schaalinvariantie , dat ten grondslag ligt aan de buitengewoon succesvolle renormalisatiegroep methode (gerelateerd aan de universele schalingswetten waaraan correlatiefuncties en quantumamplituden asymptotisch voldoen, de zogenaamde kritieke exponenten, maar ook de noties van `asymptotische vrijheid' en `dimensionele transmutatie'). blijft van groot belang.

  Deze invariantie staat ook centraal in de 2-dimensionale conforme veldentheorie. Deze theorieën duiken op in de snaartheorieën van de fundamentele wisselwerkingen, de theorie van solitonen, en de theorie van 2-dimensionale kritieke verschijnselen. Ze is bruikbaar in tal van problemen in de gecondenseerde materie. Van zeer recente datum is de exacte oplossing van het Multi- Channel Kondo effect, de beschrijving van de drastische invloed die onzuiverheden in metalen hebben en die aanleiding geeft tot een `non-Fermi-liquid' gedrag. Een gedrag dat ook relevant kan zijn voor zware fermion systemen.

  Een zaak die zeker verdere studie verdient is de diepe suggestie dat n-punts correlatiefuncties van conforme veldentheorieën op hun beurt weer corresponderen met n-soliton oplossingen van integreerbare niet-lineaire evolutievergelijkingen, d.w.z. vergelijkingen van het Korteweg de Vries type.

  Er zijn belangrijke generalisaties van conforme symmetrie zoals de oneindig dimensionale Lie algebra's (Kac-Moody), Niet-lineaire W-symmetrieën, Yangians, en quantumgroepen. Deze liggen ten grondslag aan de oplosbaarheid van een breed scala van laagdimensionale veldentheoretische modellen waarover staks meer.

  begin


  Gebroken symmetrie en topologische defecten

  Symmetrieën zijn vaak verborgen, omdat de oplossing die de natuur realiseert de symmetrie breekt. Een belangrijke fysische manifestatie van gebroken symmetrie is het bestaan van topologische defecten, dit zijn stabiele, collectieve excitaties (fluxbuizen, monopolen, vortices, textures, skyrmions enzovoorts). De studie van deze topologische excitaties, hun quantumgetallen, hun formatie en wisselwerkingen staat nog in de kinderschoenen. Topologische defecten corresponderen met solitonoplossingen in de veldentheorie. Het vermoeden bestaat dat ook hier een nieuw symmetrieconcept, namelijk dat van de quantumgroep, een belangrijke rol zal gaan spelen. De reden is dat de representaties van een quantumgroep de topologische en niet-topologische quantumgetallen onder één noemer brengen.

  begin


  Exact oplosbare modellen

  Er ligt een enorme hoeveelheid kennis opgeslagen in exact oplosbare modellen en veldentheorieën. Het feit dat deze alleen in lage dimensies voorhanden zijn, betekent niet dat zij geen toepassingen in hoger dimensionale fysische systemen kunnen hebben. Er zijn situaties waar de fysische omstandigheden de dimensionaliteit effectief verlagen. Dit is bijvoorbeeld het geval in het (fractionele) quantum Hall effect, waar we te doen hebben met een incompressibele quantumvloeistof zodat alleen randstromen het gedrag bepalen, of zoals in de eerder genoemde `impurity problems' ( het Rubakov-Callan effect, het Kondo effect) waarbij alleen bepaalde partiële golven de fysica bepalen en het probleem reduceert tot een oplosbare eendimensionale veldentheorie op een halflijn. Soortgelijke modellen kunnen ook een nieuw licht werpen op de quantum fysica van zwarte gaten.

  begin


  Topologische vrijheidsgraden

  Er zijn (2+1)-dimensionale theorieën (van het Chern-Simons type) die puur topologisch zijn. Wanneer deze aan niet-topologische vrijheidsgraden worden gekoppeld, induceren zij topologische wisselwerkingen tussen de deeltjes welke aanleiding geven tot generalisaties van het Aharonov-Bohm effect (zoals `frame dragging' in vloeibare kristallen) en de mogelijkheid van fractionele spin en statistiek eigenschappen (anyonen). Twee dimensionale gravitatie is een bijzonder model van dit type, dat ook in bepaalde (ruimtelijk geordende ) fasen van supervloeibaar helium zijn toepassingen kan hebben. Deze topologische interactietermen kunnen in de oppervlakte fysica tevoorschijn komen, wanneer het effect van fermionen (in de bulk) wordt uitgeïntegreerd, en zijn dus minder esoterisch en vergezocht dan men wel zou denken.

  begin


  Dualiteit

  Dualiteiten zijn een belangrijk middel om een fysisch model mee te analyseren. Ik doel hier op dualiteiten van het Kramers-Wannier type. Dit soort van symmetrieën beelden verschillende dynamische regimes van een model af op andere regimes van hetzelfde of een ander model. Bijvoorbeeld het hoge temperatuur gedrag wordt afgebeeld op het lage temperatuurgedrag van hetzelfde model, waarbij vrijheidsgraden van rol verwisselen. Of, het sterke koppelings gedrag van de ene theorie wordt afgebeeld op het zwakke koppelings gedrag van een andere. Dit levert mogelijkheden voor een niet-perturbatieve aanpak in de veldentheorie hetgeen legio toepassingen garandeert. Er zijn op dit moment veelbelovende ontwikkelingen in hogere dimensies met name de electrisch-magnetische dualiteiten in d=4 supersymmetrische ijktheorieën en zelfs recentelijk ook in d=10 supersnaar theorieën. Het bestaan van deze symmetrieën kan leiden tot de spectaculaire ontdekking van exact oplosbare vierdimensionale velden theorieën met niet-triviale wisselwerkingen, en heeft reeds geleid tot belangrijke resultaten in de zuivere wiskunde (betreffende de topologie van vierdimensionale variëteiten).

  begin


  Quantumgravitatie

  Op het niveau van de Plancklengte ( tex2html_wrap_inline18 ) vindt de confrontatie tussen algemene relativiteitstheorie en quantummechanica plaats. Welke relatie is er tussen de postulaten van de quantummechanica en de ultieme dynamische structuur van onze ruimtetijd? Hier ligt een sleutel tot belangrijke nieuwe inzichten. Vinden we het `waarom' van de quantummechanica? Zal de ruimte tijd bijvoorbeeld botweg discreet blijken te zijn, of komen we in een regime waar nieuwe onderliggende vrijheidsgraden zoals supersnaren tevoorschijn komen? Wat betekent de oerknal? Wat is het ultieme lot van verdampende zwarte gaten: lekt daar wellicht informatie weg in de oerknal van een nieuw universum dat van ons loskoppelt. Een ander universum dat zomaar een deel van onze Hilbertruimte meepikt! Waarom is de cosmologische constante nul, terwijl we weten dat het vroege heelal door talrijke faseovergangen is gegaan? Is supersymmetrie noodzakelijk voor de uiteindelijke consistentie van het model, of is die zelf ook weer het gevolg van een onderliggende topologische structuur of dynamica die fermionische en bosonische excitaties genereert? Waar komt de baryon asymmetrie vandaan? Is de dimensionaliteit d=4 uitkomst van een onderliggende dynamyca en geeft die ook antwoord op het `waarom' van de waargenomen interne ijksymmetrieën van het standaardmodel?

  begin


  Snarenspel als toekomstmuziek

  Tenslotte het enigma van de snaartheorie. De fysische vraagstelling is van een ontwapenende eenvoud: maak een model voor een relativistisch snaar dat consistent is met de quantummechanica. Het resulterende model bevat een duizelingwekkende mengeling van alles wat we ooit zijn tegengekomen, ijkinvariantie, het equivalentie principe, supersymmetrie, compactificatie à la Kaluza Klein, conforme invariantie, modulaire invariantie , duale symmetrieën, quantumgroepen, fractale dimensies. Wat al onze inspanningen tot nog toe suggereren is dat we slechts een tipje van de sluier hebben mogen oplichten, en dat dit model de compacte uitdrukking is van een onbekend fysisch of wiskundig principe. Hier ligt een stevige kluif, en wie weet, snappen we er over 25 jaar meer van.

  begin
F.A. Bais
Fri Nov 20 16:01:54 MET 1998