Cryptography Course dr. H. van der Meer

Cursus Cryptografie

variant bèta-wetenschappen

vanaf 2017-2018 voortgezet door dr. K. Koymans


Docenten

Dr. H. van der Meer en dr. K. Koymans

Cursusmateriaal

   Download de schermversie van de syllabus en het practicumboek hier

   Voor de practische oefeningen tijdens de cursus zijn potlood en vlakgum onontbeerlijk.

Onderwerpen

  1. klassieke en moderne cryptografie
  2. theoretische onderwerpen
  3. cryptoanalytische technieken
  4. historische onderwerpen
  5. oefeningen in cryptoanalyse

Plaats en tijd van het college

Science Park zaal G3.02
maandag  09:00-13:00 uur en donderdag 13:00-17:00 uur
Waarom in het Nederlands?

Collegeschema

De beschikbare tijd is niet ruim gezien de omvang van de stof.
Het college gaat met gezwinde spoed door de stof heen.
Een goede voorbereiding op de colleges wordt daarom bijzonder aanbevolen.
Het collegeschema biedt hiertoe de gelegenheid.
Lees ook tevoren de tekst in het werkboek bij de practicumoefeningen.

  6 en 9 februari
Inleiding (syllabus hoofdstuk 1)
Practicum monoalfabetische substitutie (werkboek hoofdstuk 3)
Klassieke transpositie (syllabus hoofdstuk 2)

Cryptoanalyse van transposities
Roostertransposities uit de 18e eeuw
Practicum transpositie (werkboek hoofdstuk 2)

  13 en 16 februari
Klassieke monoalfabetische substitutie (syllabus hoofdstuk 3)
Cryptoanalyse monoalfabetische substitutie
Monoalfabetische substituties uit de 16e en 18e eeuw

Mononome-dinome substitutie
Cryptoanalyse van code
Klassieke polyalfabetische substitutie (hoofdstuk 4)

  20 en 23 februari
Systemen met openbare sleutel-1 (syllabus hoofdstuk 9)
Cryptoanalyse van oververcijferde code
Practicum oververcijferde code (werkboek hoofdstuk 5)

Systemen met openbare sleutel-2 (syllabus hoofdstuk 9)
Cryptoanalyse polyalfabetische substitutie met standaard alfabet
Practicum Porta en Beaufort met crib (werkboek hoofdstuk 4)

  27 februari en 2 maart
Moderne cryptosystemen-1 (syllabus hoofdstuk 8)
Cryptoanalyse polyalfabetische substitutie met gemengd alfabet

Moderne cryptosystemen-2 (syllabus hoofdstuk 8)
Statistische analyse (syllabus hoofdstuk 6)
Practicum alfabetreconstructie met isomorfen (werkboek hoofdstuk 6)

  6 en 9 maart
Informatietheorie-1 (syllabus hoofdstuk 7)
Cryptoanalyse in de USA van WW1 tot WW2
Purple codeermachine (syllabus hoofdstuk 5)

Informatietheorie-2 (syllabus hoofdstuk 7)
Practicum Kerckhoffs superpositie (werkboek hoofdstuk 7)

  13 en 16 maart
Schuifregisters-1 (syllabus hoofdstuk 10)
Progressieve systemen en Kryha

Schuifregisters-2 (syllabus hoofdstuk 10)
Fractionerend cryptosysteem uit WW-1

  20 en 23 maart
Hagelin codeermachine (syllabus hoofdstuk 5)
Cryptoanalyse Hagelin codeermachine
Practicum reconstructie Hagelin (werkboek hoofdstuk 8)
Gelegenheid tot het stellen van vragen m.b.t. tentamen

Enigma codeermachine in WW-2 (syllabus hoofdstuk 5)
Gelegenheid tot het stellen van vragen m.b.t. tentamen

Oplossingen van de bonus opgaven

Uitsluitend in te leveren bij de eerste tentamengelegenheid.

Tentamen

vrijdag 31 maart 2017, 13.00-16.00 uur, Science Park zaal G4.15
dinsdag 30 mei 2017, 13.00-16.00 uur, Science Park zaal G4.15

Oplossingen wedstrijdopgaven

Deze moeten uiterlijk 20 mei 2017 om 24.00 uur per email zijn ontvangen.
Eventuele prijsuitreiking voorafgaand aan het hertentamen.Last changed 2017-03-19