Instellingen met onze eigen bouten en moeren en andere zelf gemaakte onderdelen.


Uitleg UVA Menu plaatsen in Acadr14

Maak een map in c:\Program Files\Autocad R14\UVA.
Plaats de file uva.arj in deze map.
Pak de file uit (c:\Program Files\Autocad R14\UVA arj x *.*).

Kopieer Uit c:\Program Files\Autocad R14\UVA\template acad.dwt,
Naar c:\Program Files\Autocad R14\template.
Of zet in preferences de template drawing file location anders.

Kopieer Uit c:\Program Files\Autocad R14\UVA\supportr14 de drie files acad.mnu, acad.pat en acad.pgp,
Naar c:\Program Files\Autocad R14\support.
Of laat acad.mnu staan en verwijs in preferences waar naar toe.(zie **Alleen voor op het werk**)

In c:\Program Files\Autocad R14\support staat de file Acad.lsp open deze in het Notepad.
Verander deze regel in de plaats waar jij de biblio hebt staan zie voorbeeld.

; Zet in de volgende regel de directory van de bibliotheek.
; LET OP: een backslash (\) wordt geschreven als dubbele backslash (\\) !!
(setq bibdir "C:\\PROGRAM FILES\\AUTOCAD R14\\UVA\\BIBLIO\\")

Bij mijn weten moet dit worden:
(setq bibdir "C:\\PROGRAM FILES\\AUTOCAD R14\\UVA\\BIBLIO\\")(jou plaats in computer)

Start nu Autocad R14 en ga naar:
Tools, preferences, tabblad files (staat al voor)
Open (door op het +je van) Support File search Path (te klikken).
Klik op Add en hierna op Browse en ga dan naar:
C:\PROGRAM files\AUTOCAD R14\UVA\SUPPORT, klik op OK
Klik op Add en hierna op Browse en ga dan naar:
C:\PROGRAM files\AUTOCAD R14\UVA\UVA mnu, klik op OK
Klik op Add en hierna op Browse en ga dan naar:
C:\PROGRAM files\AUTOCAD R14\UVA\BIBLIO, klik op OK

Zorg er voor dat ze in deze volgorde staan en zet de folders:
C:\PROGRAM files\AUTOCAD R14\UVA\SUPPORT en
C:\PROGRAM files\AUTOCAD R14\UVA\UVA mnu boven aan d.m.v. Move Up


******* Alleen voor op het werk*********
Open (door op het +je van) Menu, Help, Log, and Miscellaneous File Names (te klikken).
Open (door op het +je van) Menu File, en Browse de juiste folder voor.
Open (door op het +je van) Template Drawing File Location (te klikken).
Browse de juiste folder voor.
******* Alleen voor op het werk einde*********


Sluit acadr14 of en start acadr14 opnieuw.

Ga naar Tools, Customize Menus
Browse naar c:\Program Files\Autocad R14\UVA\UVA mnu\uva.mnu (kies voor Bestandstypen:Menu Template(*.MNU)
Kies uva.mnu en Openen
Kies load, hierna OK
Kies tabblad Menu Bar
Kies uit menu Group: UVA
kies uit Menus: UVA (is vaak al gekozen)
Kies uit menu bar Help en hierna Insert>>
Close

de nieuwe menugroupe UVA en Iconen zijn er nu bij gekomen.

veel plezier.
Hans