Pieter Mansveld

zie:
kwijtschelding 1734 aan Aart van der Sand
Heb een kopie van de kwijtschelding aan Pieter Mansvelt door ??.

Pieter Mansveld is een koper van het huis op de Grote kattenburgerstraat 32, en vermoedelijk degene die de gevelsteen heeft laten maken. Hij koopt het als 't Franse Kartou, en verkoopt het als 't Duyts Canon.

Ondertrouw van 15 augusuts 1705 [O 539/15] geeft geboortejaar ca 1680, in Lubeeck (Lübeck); met Hester Kreefs (of Krebs) ook uit die stad, geboren ca. 1683.

Zijn zuster Magdalena Mansveld is enige erfgenaam - dat suggereert geen kinderen. Zijn testament is opgemaakt in Batavia, maar dat is voor een varensman (zie ook poorterboek P10/415, 12 september 1705). niet verbazingwekkend.

Tot 1739 betaalt Magdalena Mansvelt de verponding 'agter uyt', hoewel ze het huis al in 1734 heeft verkocht aan Anthonij van Oostrom.