Anthonij van Oostrom, familie en kennissen

zie
26 apr 1736 Grote Kattenburgstraat
kwijtschelding 3 december 1743
kwijtschelding 17 januari 1744
kwijtschelding 27 october 1763
kwijtschelding 9 sep 1766 Binnen Amstel
16 nov 1774

Anthonij (of Anthoni) van Oostrom was een beroemde klokkenmaker, en zijn klokken heetten 'Amsterdammertjes'.

Twee voorbeelden van zijn klokken:
1730:1750:

MEER OVER ZIJN KLOKKEN HIER.

Het maken van klokken vergde een lichte werkplaats blijkens dit artikel. Misschien kon de nieuwe gevel die hij daarvoor moest laten maken de zware gevelsteen 't Duijts Cannon niet meer dragen?

Familiegeschiedenis

Adrianus van Oosterom - predikant Nederduitse gemeente [P:10/29]
Minstens twee zoons:
Anthoni van Oosterom - koopman [P10/29] (30 juni 1705)
Willem van Oostrom - student, later tabaksverkoper [P13/445] (22 maart 1712)
Kinderen van Willem:
Maria van Oostrom
Anthonij van Oostrum - horlogemaker [P 18/41] (10 sept 1738)
Floris van Oostrom - metselaar [P 18/243] (28 feb 1738)

Anthonij van Oostrom + Aaltje Velthuijsen [O 572/119], 15 juni 1731
AvO 22 jaar oud in 1731 (dus ca 1709 geboren) AV 34 jaar oud in 1731 (dus ca 1697 geboren)
AV begraven [B 1087/114], 8 dec 1752 Oosterkerk, vanuit Oostenburg, groote straat nr 20(?)
Anthoni hertrouwt op 19 jan 1753 met Cornelia van Vilsteren (ca.1720) [O596/216]. Minstens 2 kinderen Willem (3 aug 1755, Zuiderkerk), ?? 22 aug 1756 (Oosterkerk).
AvO begraven [B 1088/67], 6 mei 1768, Oosterkerk, maar woonde toen 'op binneamstel tusschen joodekerkstraat & prinsegragt')

Floris van Oostrom + Trijntje van Rooijen (2e vrouw) [O 582/51], 17 april 1739


Jan Leerhoff, winkelknecht uit Geelkerken, geboren ca. 1701. Poorter [P 17/619], 9 juli 1734. Zijn ondertrouwacte geeft als afkomst Gelskerk, dat is Gelsenkirchen, NRWF.
Ondertrouwd op 11 juni 1734 met Catrina Willems wed van Hendrik Kolderman (Kolmans) (geb ca 1694 volgens hun ondertrouw op 16 mrt 1725 [O 714/409], zijn eerdere vrouw Aletta de Vos) uit Lutkendorpmond (dat is Luetgendortmund, NRWF).
Kinderen: Johannes 22 aug 1734 (!), Pieter 21 feb 1740.
Jan begraven 21 nov 1750 (Oosterkerk [B 1087/106v], op Kattenburg in de groote straet bij de 1e dwarsstraet) of 7 feb 1745 (St.Anth. [B 1202/51], in de groote straat).

Willem van Velsen
Timmerman P18/697 28 april 1735
(mogelijk maar onwaarschijnlijk: Schipper uit Den Bosch P 15/539, 16 juli 1720; Winkelier P 21/252,1 juli 1750 )

Huizen (mede)gekocht door Anthonij van Oostrom

Door Anthonij van Oostrom raakt de geschiedenis van ons huis verweven met dat van Groote Kattenburgerstraat 32 -- want dat blijkt het huis te zijn waar onze gevelsteen vandaan komt.

26 apr 1736 Anthonij van Oosterom h&e Het Duits Kanon in de Kattenburgerstraat 110/26
3 dec 1743 Anthonij van Oostrum, Jan Leerhoff, Willem van Velsen, Floris van Oostrum h&e Singel het derde huis benoorden de Lijnbaanssteeg 117/338(305)
1743 Anthonij van Oostrum, Jan Leerhoff, Willem van Velsen, Floris van Oostrum h&e Goudsbloemstraat zuidzijde tussen tweede en derde dwarsstraat
17 jan 1744 Anthonij van Oostrom, Jan Leerhoff 1/2 h&e Singel het derde huis benoorden het hoekhuis van de Lijnbaanssteeg 118/179v
17 jan 1744 Anthonij van Oostrom, Jan Leerhoff, Floris van Oostrom 1/4 h&e Goudsbloemstraat zuidzijde 118/180
1744 Anthonij van Oosterum, Gerrit van der Heij, Jan Leerhoff, Willem van Velsen h&e Oranjestraat, Buiten tussen IJ en Haarlemmerdijk 118/188
1744 Anthonij van Oosterum, Gerrit van der Heij 1/2 h&e Oranjestraat
1744 Anthonij van Oostrum h&e Oudezijds Voorburgwal, westzijde tussen Oudezijds Armsteeg en Heintje Hoeksteeg  118/85v
1746 Anthonij van Oostrum 1/3 h&e Goudsbloemstraat zuidzijde
27 oct 1763 Anthonij van Oostrum h&e Singel het derde huis benoorden het hoekhuis van de Lijnbaanssteeg 137/251v
9 sep 1766 Anthonij van Oostrum h&e Amstel tussen Nieuwe Kerkstraat ("Weesperkerkstraat") en Prinsengracht 140/316
16 nov 1774 wed. verkoopt aan Jaspert Smelt h&e Singel bij de Lijnbaanssteeg 148/276

Anthonij van Oostrom wordt begraven op 6 mei 1768 in de Oosterkerk, in graf No.200, bij zijn eerste vrouw en een kind.


naar huis