Numerieke Wiskunde 1

Dit vak zal bestaan uit hoorcolleges op dinsdag 11-13 in Science Park D1.116 en vanaf week 44 in D1.114, en werkcolleges op woensdag 13-15 in G3.02 en vanaf week 44 in G3.10. Op de woensdagen 6 oktober en 9 november is er een computerpracticum in B1.24FGH danwel in D1.111 van 9 tot (maximaal) 13 uur.

Deeltentamens zijn op maandag 25 oktober, 9-12 uur in Science Park C1.112 (stof: Ch. 6,7,8,9) en op woensdag 15 december 14-17 uur in Science Park D1.114-D1.115. Het hertentamen is op woensdag 26 januari 9-12 uur in Science Park G3.02.

De werkcollege docent is Dr. Nabi Chegini. Je wordt geacht tijdens het werkcollege, of eventueel daarvoor in het postvakje of via email, opgaven van de vorige week in te leveren waarvoor je een cijfer krijgt. Dit kan een computeropgave zijn, of een of meerdere theoretische opgaven. Daarnaast kan je de andere opgegeven vraagstukken inleveren. Die worden dan of nagekeken of je ontvangt een uitwerking. De opgegeven vraagstukken staan in de regel dinsdagmiddag, een paar uur na afloop van het hoorcollege op deze pagina.

Met T1, T2 de cijfers van de deeltentamens, en WC het cijfer van het werkcollege, wordt een voldoende eindcijfer EIND gegeven door EIND=(T1+T2+WC)/3 indien (T1+T2)/2 >=5. Het cijfer WC is het gemiddelde van de 2 computeropgaven en de beste 8 (uit 10) andere werkcollegecijfers.

Het boek dat bij dit college gebruikt wordt is Endre Süli, David F. Mayers, An Introduction to Numerical Analysis. Cambridge University Press, Cambridge, 2003.

Extra opgaven staan hier.

Hoorcolleges

Werkcolleges

(inleveropgaven aangegeven met een *)