De bruggen van Koningsberg
De bruggen van Königsberg

Discrete wiskunde, april 2005

Algemeen

Discrete Wiskunde wordt verzorgd door T.H. Koornwinder met assistentie van F.J. van de Bult.
Het is een onderdeel van het vak Datastructuren en Discrete Wiskunde bestemd voor 1ejaars bachelor informatica.
I. Bethke verzorgt het onderdeel Datastructuren en is tevens coördinerend docent van dit vak.

Rooster

Beoordeling en deadlines

Beoordeling op basis van inleverwerk i.v.m. werkcollege en practicum. Inlevering in twee series: Inleveren in postvakje F. van de Bult in gebouw Euclides (dus niet in postvakje Wiskunde-practicum INF). Lever ook het Mathematica-werk geprint in hardcopy op deze wijze in.
Het inleverwerk n.a.v. de werkcolleges moet individueel worden gedaan. Bij het Mathematica-werk mag er in koppels worden gewerkt (maar mag er ook individueel worden gewerkt). Het Mathematica-werk telt voor 1/4 mee in het cijfer voor het inleverwerk bij inleverserie 1; bij inleverserie 2 is dit voor de helft.

Het gemiddelde cijfer voor de twee inleverseries is het eindcijfer voor het onderdeel discrete wiskunde en het telt voor 1/2 (dus 3 EC) mee in het eindcijfer voor het vak Datastructuren en Discrete Wiskunde. Echter moeten de cijfers voor Discrete Wiskunde en voor Datastructuren allebei minstens 6 zijn om voor het vak geslaagd te zijn.

Eventuele herkansing voor het onderdeel Discrete Wiskunde op afspraak met T.H. Koornwinder.

Literatuur


to Tom Koornwinder's home page