Henk Pijls

voorkaft CWI Syllabus 6

Velden en Wegen in de Wiskunde, afscheidssymposium Henk Pijls, 20 juni 2008

Dr. Henk G.J. Pijls van het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde, Universiteit van Amsterdam, bereikt in juni 2008 de pensioengerechtigde leeftijd. Ter gelegenheid hiervan wordt hem een feestelijke symposiumdag Velden en Wegen in de Wiskunde aangeboden. Het ochtendgedeelte bestaat uit drie wetenschappelijke voordrachten. Het middagprogramma bevat een aantal kortere meer persoonlijk getinte voordrachten, een ook voor leken te volgen werkcollege over boldriehoeken door Monique Pijls, en een slotvoordracht door Henk Pijls. Daarna volgt een receptie.

Datum: vrijdag 20 juni 2008

Plaats: zaal P.227 van gebouw Euclides, Plantage Muidergracht 24, Amsterdam.

Programma:

10.00: Ontvangst met koffie

10.30 - 11.15: Gijs Tuynman (Université de Lille I), Differentieerbare functies zonder afgeleiden
pdf van presentatie

11.15 - 12.00: Leo Dorst (Instituut voor Informatica, UvA), Rigid Body Motions in Geometric Algebra
pdf van presentatie download programma GAViewer om animaties te bekijken.

12.15 - 13.00: Peter Bongaarts (Rotterdam, voorheen Instituut Lorentz, Universiteit Leiden), Quantumtheorie voor wiskundigen
pdf van presentatie

14.00 - ca. 17.00: middagprogramma waarin ca. 16.30 uur de voordracht van Henk Pijls

ca. 17.00: receptie

Organisatie:  Chris Klaassen, Tom Koornwinder en Evelien Wallet


page maintained by Tom Koornwinder