Priemgetallen en Priemidealen in Kwadratische Lichamen (2003 - 2014)

Theorie en algoritmen artikel .

Appendix
Selectie van plaatjes, 6 per pagina.
Elk plaatje tooont voor gegeven kwadratisch lichaam
karakter, priemgetallen en eenheden in kleuren als aangegeven.

Plaatjes van priemgetallen (2004, 2013)
De plaatjes tonen karakter, priemgetallen en eenheden in kleuren als aangegeven.

Plaatjes van priemidealen (2008, 2013)
Deze plaatjes tonen tevens priem-nevenidealen.

Toevoeging
Voor programma's, lijsten van karakters en meer plaatjes zie toevoeging.

Einde van priemen-artikel