Inleiding Wiskundige Logica: 2017/2018


Deze pagina gaat over het eerstejaars college Inleiding Wiskundige Logica voor de studierichting Wiskunde (bachelor, 1e jaar).

Inhoud

Er is een aparte pagina over

Nieuws


Organisatie

Opzet

Het college Inleiding Logica bestaat uit zeven hoorcolleges en zeven werkcolleges.
Aan het begin van elke week worden de opgaven bekend gemaakt die bij het werkcollege worden besproken.
Aanwezigheid bij het werkcollege is verplicht en wordt bijgehouden.

Tijd en plaats

Het hoorcollege is op dinsdag van 15 tot 17 uur in zaal SP C0.110 (Science Park), behalve in

De werkcolleges zijn op donderdag van 9 tot 11 uur, in de zalen SP G3.10, SP D1.112 en SP G5.29, behalve in Alle zalen zijn in Science Park.

Materiaal

Docenten

Beoordeling

Er is een schriftelijk tentamen op dinsdag 29 mei, van 13:00-16:00 uur.
Daarnaast dient u wekelijks een van de huiswerkopgaven van het werkcollege in te leveren bij het daaropvolgende werkcollege. De deadline is steeds bij aanvang van dat werkcollege. Er zijn in totaal zes inleveropdrachten.

Uw eindcijfer wordt grotendeels bepaald door uw tentamencijfer (T) en gedeeltelijk door uw score (H) op het ingeleverde huiswerk. De precieze berekening van het eindcijfer is als volgt:

Met andere woorden: het huiswerk telt voor 1/5 mee.


Vakomschrijving

Dit vak biedt een inleiding in de twee belangrijkste formalismes uit de wiskundige logica: de propositielogica en de predicatenlogica.
In beide gevallen worden zowel de formele taal, de semantiek als een afleidingssysteem (natuurlijke deductie) behandeld.

Wat betreft de propositielogica komen de volgende onderwerpen aan de orde:

Van de predicatenlogica behandelen we


Vragen, opmerkingen: stuur een mailtje naar Yde Venema