Inhoudsopgave

Deze webpagina bevat gegevens over lichaamsgroei voor Vlaanderen en Brussel
Het merendeel van deze gegevens zijn afkomstig van de website van
Prof. Roland C. Hauspie: http://homepages.vub.ac.be/~rhauspie/Charts.html
en de Gezondheidsindicatoren op de website www.wvc.vlaanderen.be/gezondheidsindicatoren


De groeidiagrammmen 

CHboys1-7NL.pdf: groeikaart jongens in de leeftijd 1- 7 jaar

CHboys3-18NL.pdf: groeikaart jongens in de leeftijd 3-18 jaar

CHboys3-18vNL.pdf: groeisnelheid lengte jongens van 3-18 jaar

CHgirls1-7NL.pdf: groeikaart meisjes in de leeftijd 1- 7 jaar

CHgirls3-18NL.pdf: groeikaart meisjes in de leeftijd 3-18 jaar

CHgirls3-18vNL.pdf : groeisnelheid lengte meisjes van 3-18 jaar 

groeicijfers86.pdf : lengtegroei cijfers en diagrammen uit 1986

zijn gebaseerd op de longitudinale Belgische groeistudie

1955-1975 en de cross-sectionele groeistudie van Vercauteren (1984).

Referenties: 

IJA1.pdf

Wachholder A., Hauspie R.C., 1986. Clinical standards for

growth in height of Belgian boys and girls, aged 2 to 18 yars.

International Journal of Anthropology, 1: 327-338.

IJA2.pdf

Hauspie R.C., Wachholder A., 1986. Clinical standards for

growth velocity in height of Belgian boys and girls, aged 2 to 18

years. International Journal of Anthropology, 1: 339-348.


De instructie voor het meten van groeigegevens staan in de bestanden

INSTRheight.pdf : lengte, gewicht

INSTRcircum.pdf : hoofdomstrek, armomtrek, buikomtrek


De groeidiagrammen in het bestand groeikrommen96.pdf zijn

afkomstig uit het artikel

Aelvoet et al., Kunnen de lengte en het gewicht, gemeten bij schoolgaande

adolescenten van 3 tot 19 jaar, gebruikt worden voor het aanmaken van

referentiewaarden. 

Registratiegegevens van het Medisch Schooltoezicht(MST), 1996-1997.

Gezondheidsindicatoren 1998, deel 3.


Dit artikel is als bestand Gezondheidsindicatoren.pdf toegevoegd en is

afkomstig van de website www.wvc.vlaanderen.be/gezondheidsindicatoren


Seculaire groei in Belgie en andere Europese landen wordt beschreven in 

suzanne_et_al.pdf

Suzanne, C., et al. Changements séculaires de la croissance et 

du développement en Europe.

Antropo, 2000, vol. 0, 71-90. www.didac.ehu.es/antropo


BMI bij volwassenen in Vlaanderen en Brussel wordt beschreven in

Mylle, G., Moens, G. Body Mass Index bij volwassenen.

De evolutie van overwicht bij werknemers in Vlaanderen en Brussel:

een cross-sectionele registratie tussen 1993 en 2000

Gezondheidsindicatoren 2000, deel 10.


Dit artikel is als bestand BMI_bij_volwassenen.htm toegevoegd en is 

afkomstig van de website www.wvc.vlaanderen.be/gezondheidsindicatoren/GI2000/

De bijpassende Excel bestanden zijn toegevoegd als:

IDEWE_BMI_figuren.xls

IDEWE_BMI_figuren_BMI.xls

IDEWE_BMI_tabel1_2.xls