Taal, Wiskunde, Logica: Voorjaar 2008


Algemene informatie over het college

Zie hier. Het relevante citaat:

Natuurlijke talen vertonen een rijke verscheidenheid aan patronen. De taalwetenschap zoekt naar onderliggende wetmatigheden waaraan taalpatronen gehoorzamen. Wat voor instrumenten hebben taalgebruikers om met eindige middelen oneindige verzamelingen van uitdrukkingen te maken die aan bepaalde patroonkenmerken voldoen? Zijn er verschillen in de complexiteit van patronen die we in talen aantreffen, en hoe kunnen we die complexiteit meten? Welke rekenvermogens heeft ons verwerkingssysteem nodig om met taalpatronen om te gaan? In deze cursus maakt de student kennis met een aantal methoden uit de wiskunde en de logica die van belang zijn om dit soort vragen op een zinvolle manier aan te pakken. Kennis van basisbegrippen uit de verzamelingenleer en de algebra wordt in een taalkundige context geplaatst. Vervolgens komen aan de orde: logica en deductieve systemen, de Chomsky hiƫrarchie van formele grammatica's en de bijhorende automaten. In de werkcolleges verwerft de student de vaardigheid om theoretische kennis om te zetten in kleine werkende grammaticafragmenten.

Cursusdoelen:

De student verwerft grondige kennis van de formele concepten en technieken die nodig zijn voor verdere taalwetenschappelijke studie (kernbegrippen uit de verzamelingenleer, grafen en bomen, relaties en functies, logica en formele afleidingssystemen, formele grammatica's en automaten). Daarnaast verwerft de student de vaardigheid om die theoretische kennis in de praktijk te brengen, in de vorm van concrete analyses op verschillende niveau's van grammaticale organisatie.

Hoorcolleges

Hoorcollege op woensdagen van 11 tot 12.45, in KNG80, zaal 131. Collegedata zijn: 23 april, 7 mei, 14 mei, 21 mei, 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni. Afsluitend schriftelijk tentamen op 25 juni.

Practicum-info

Bij het college hoort een computer-practicum. De practicumsessies vinden plaats in KNG80, zaal 113 CL, op vrijdagochtend, van 9.00 tot 12.45.

Docent

Jan van Eijck, per email bereikbaar op dit adres.

Practicum assistent

Arno Bastenhof, per email bereikbaar op dit adres.

Huiswerk

Het huiswerk zal bestaan uit leesopdrachten, opgaven uit het boek, en opdrachten die achter de computer moeten worden uitgevoerd. Het huiswerk dient per email te worden ingeleverd by Arno Bastenhof, met een cc naar Jan van Eijck. De deadlines staan bij elke opgave aangegeven. De deadlines zijn strikt.

College-overzicht

Slides Hoorcolleges

Slides van de hoorcolleges zullen hieronder verschijnen.

Week 17

Week 18: geen college, geen practicum.

Week 19

Week 20

Week 21

Week 22

Week 23

Week 24

Week 25

Week 26

Cursusevaluatie

Het online-evaluatieformulier is hier te vinden.

Achtergrondmateriaal

Veelgestelde vragen