home home
Erik Joling
Erik Joling

  
Uitgebreid zoekenWie ben ik en wat doe ik zoal?
  Over mijzelf
Onderwijs
Onderzoek
Projecten
Lidmaatschappen
Over mijzelf
  Na mijn scheikundestudie aan de UvA (1978-1985) kwam ik in aanraking met het onderzoek van scheikunde-onderwijs. Eerst bij SCO, daarna bij de Werkgroep Didactiek der Scheikunde, waar ik in 1993 promoveerde. Ik heb een jaar aan de Universität-GH-Essen (Duitsland) gewerkt en daar les gegeven aan studenten in de lerarenopleiding scheikunde en Biotechnik. Terug in Nederland heb ik in Utrecht (SLO en RUU) geholpen bij de invulling van het vak Algemene Natuurwetenschappen (ANW). Omdat ik Amsterdam en de scheikunde begon te missen, keerde ik in 1996 terug aan de UvA (via UvA Job Service) om mee te werken aan het project Microschaalexperimenten dat de Faculteit Scheikunde samen met de Stichting C3 uitvoerde. Dat jaar werd ook mijn eerste kind, Tijs, geboren. Vanaf 1997 begon ik ook voor het ILO te werken aan de omscholing van leraren voor het vak ANW. In 1999 werd ik in tijdelijke, en in 2001 in vaste dienst aangesteld als universitair docent in de didactiek der scheikunde. Inmiddels was in 2000 mijn tweede kind, Imke, geboren. Mijn werkplek was op het AMSTEL Instituut, totdat dit instituut in 2010 opgeheven werd. Daarna werd ik gedemoveerd tot docent 3 en werd mijn baan opgesplitst in een deel aan de FNWI en een deel aan de FMG (ILO).
 Vergroot de afbeelding als je wilt zien wat er op de sticker op de kastdeur staat
 
Verwijzingen

Onderwijs
  Ik ben track-manager van de Majors Teaching, Science Communication (in VU-jargon de Communication specialization) en Science in Society (voorheen aangeduid als MPA, en in VU-jargon de Societal specialization), treedt op als assessor voor zij-intromers in beroep, en in het BKO-traject van FNWI en de Interfacultaire Lerarenopleidingen (ILO), en verzorg (didactiek-) onderwijs in het programma van de ILO.

Daarnaast ben ik voorzitter van de examencommissie van de ILO en extern lid van de examencommissie van exacte wetenschappen en informatiewetenschappen, en van de examencommissie van de master brain and cognitive sciences.

 
Verwijzingen
Onderzoek
  Mijn onderzoek richtte zich op de ontwikkeling van didactische vaktaal. Her en der in het land werden netwerken van leraren gevormd die in het kader van de vernieuwing van het scheikundeprogramma van het havo en vwo (de “Nieuwe Scheikunde”) werkten aan het ontwikkelen van modules. Leraren hebben veel ervaring met het ontwerpen van onderwijsmateriaal voor leerlingen, maar zij hebben minder ervaring met het uitwisselen van hun ervaringen met dat onderwijsmateriaal, of het verantwoorden van gemaakte keuzes. Omdat de beoogde vernieuwing ervan uitgaat dat leraren meer en meer een rol als ontwerper van onderwijs krijgen, en zij modulen moeten uitwisselen, wordt zaakgerichte communicatie van steeds groter belang. Met het opheffen van het AMSTEL-Instituut is dit onderzoek gestaakt.
 
Verwijzingen
Projecten
  Tussen 1996 en 2003 heb ik gewerkt aan twee grote projecten gericht op het voortgezet onderwijs. Het project microschaalexperimenten (1996-2000) was gericht op de introductie van microschaal glaswerk waarmee veilig en relatief goedkoop organisch chemische practica mogelijk werden gemaakt. Het project was succesvol: meer dan 330 scholen in Nederland en vijf in België namen deel, en meer dan 600 leraren en TOA’s werden geschoold in het gebruik van het glaswerk.
Het project Industrie op microschaal (2000-2003) was een vervolg hierop. Scholen en chemische bedrijven werkten samen om onderwijsmateriaal te maken: bedrijfsbezoeken, gastlessen en practica op microschaal. De samenwerking van veertien bedrijven en scholen werd beschreven in een handleiding, en kan gezien worden als een voorloper van het project Jet-Net.
De websites blijven deels om nostalgische, deels om praktische redenen beschikbaar, al worden ze niet meer onderhouden (waardoor het aantal broken links gestaag groeit). Leraren en TOA’s kunnen nog altijd contact opnemen om advies te krijgen omtrent microschaal chemie. Glaswerk is - helaas - niet meer bij ons verkrijgbaar.
 
Verwijzingen
Lidmaatschappen
  Samenhangend met mijn werkzaamheden ben ik lid van een aantal verenigingen:
  • Werkgroep Chemie Didactici Nederland (WCDN), een overleggroep van vakdidactici verbonden aan de eerstegraads-lerarenopleidingen. Ik mocht daar jaren de voorzitter van zijn.
  • Nederlandse Vereniging voor Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON), een vereniging van (vooral) leraren, technisch onderwijsassistenten en volk zoals ik.
  • Gesellschaft für Didaktik der Chemie und Physik (GDCP), een Duitse vereniging van scheikunde- en natuurkundedidactici, qua aard een combinatie van bovengenoemde clubs.
Mijn lidmaatschap van de Vereniging Lerarenopleiders Nederland (Velon), een beroepsvereniging die zich als een gilde gedraagt heb ik na een paar jaar weer opgezegd.

 
Verwijzingen
 
Contact Erik Joling
Hoe kunt u mij bereiken
lees verder...