Cryptography Course dr. H. van der Meer

Cryptografie in Cyberspace

Minor Inlichtingenstudies

2016 voor de laatste keer gegeven


Beschrijving
In dit college van de Cyber-module worden de beginselen van de cryptografie in vogelvlucht behandeld. Aan de orde komen de werking en onderlinge verschillen tussen klassieke systemen, systemen met openbare sleutel en quantumcryptografie. Van de thans belangrijkste gebruikte systemen worden de AES en RSA behandeld. Bovendien wordt aandacht geschonken aan de valkuilen die de praktijk van het ontwerpen en implementeren van cryptografie tot een niet-triviale bezigheid maken.

Toetsing

  1. sleutelwoord kunnen omzetten in ontcijfersleutel
  2. ontcijferen van een bericht in een van de volgende geheimschriften: kolomtranspositie, vigenère, beaufort
  3. beantwoorden van enkele korte vragen

Onderwijsmateriaal

De behandelde stof kan worden ingezien middels de volgende links:

  Sheets van het college Cryptografie in Cyberspace
  Syllabus Cryptografie Niet-bèta studies

Onderwerpen te bestuderen

hoofdstuk 1 - Inleiding
hoofdstuk 2 - Transpositiesystemen sectie 2.3, 2.4 tot nihilist
hoofdstuk 3 - Monoalfabetische systemen sectie 3.1, 3.2 tot monome-dinome, 3.3 tot playfair, 3.5 tot vercijferde code
hoofdstuk 4 - Polyalfabetische systemen sectie 4.1 tot nihilist, 4.6
hoofdstuk 8 - Moderne systemen sectie 8.6
hoofdstuk 9 - Openbaresleutel systemen sectie 9.1, 9.3, 9.5Last changed 2017-03-19