ยง Home page Rob Stevenson University of Amsterdam
Korteweg-de Vries Institute for Mathematics


Home page Rob Stevenson

Rob Stevenson

Research Interests:

Publications.

Editorial boards:

Projects:

Former PhD students:

Former post-docs:

Teaching:

Former projects:

Mailing address:

      Korteweg-de Vries (KdV) Institute for Mathematics,
      University of Amsterdam,
      P.O. Box 94248,
      1090 GE Amsterdam, The Netherlands.

Visiting address:

      Korteweg-de Vries (KdV) Institute for Mathematics,
      University of Amsterdam,
      Science Park 105, room F3.46,
      1098 XG Amsterdam, Netherlands.
      (See route description Science Park 105-107, and map)
      phone: +31-20-525 5805
      fax: +31-20-525 7820
      email (@uva.nl): R.P.Stevenson
ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-7623-3060