B.L. van der Waerden
B.L. van der Waerden

A. van Wijngaarden
A. van Wijngaarden

H.A. Lauwerier
H.A. Lauwerier

F.E.J. Kruseman Aretz
F.E.J. Kruseman Aretz
bron: TU/e
P.J. van der Houwen
P.J. van der Houwen
bron: CWI Amsterdam

J.G. Verwer
J.G. Verwer

J. Frank
J. Frank
foto: Jeroen Oerlemans

D.T. Crommelin
D.T. Crommelin
foto: Dirk Gillissen

S.M. Verduyn Lunel
S.M. Verduyn Lunel
foto: QBio Symposium

Stichting voor Hoger Onderwijs in de Toegepaste Wiskunde

Deze Stichting werd opgericht op 17 maart 1948 te Amsterdam bij akte verleden voor notaris K.L. Piccardt. Zij stelt zich ten doel om aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en eventueel aan andere Nederlandse universiteiten een leerstoel voor hoger onderwijs in de toegepaste wiskunde te vestigen.
Lees een kort historisch overzicht (pdf).

De leerstoel aan de UvA werd en wordt achtereenvolgens bezet door:

Inmiddels is er vanwege de Stichting ook een hoogleraar aan de Universiteit Utrecht benoemd:

Het bestuur van de stichting is thans als volgt samengesteld:

prof. dr. ir. G. Ooms (voorzitter),
prof. dr. ir. C.J. van Duijn (vice-voorzitter),
prof. dr. R.P. Stevenson (secretaris-penningmeester).

Het curatorium van de leerstoel Numerieke analyse en dynamische systemen is thans als volgt samengesteld:

prof. dr. ir. C.J. van Duijn   (voorzitter)       (namens het stichtingsbestuur),
prof. dr. R.P. Stevenson      (secretaris)       (namens het CvB van de UvA),
prof. dr. P. Sloot                  (namens de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de UvA).

Het curatorium van de leerstoel Oneindig dimensionale dynamische systemen is thans als volgt samengesteld:

prof. dr. J.E. Frank          (voorzitter, Universiteit Utrecht)
prof. dr. M.N. Crainic      (Universiteit Utrecht)
prof. dr. R.P. Stevenson    (namens het stichtingsbestuur)

correspondentie-adressen:

Stichting voor Hoger Onderwijs in de Toegepaste Wiskunde
en de curatoria van de twee leerstoelen
t.a.v. R.P. Stevenson
Korteweg-de Vries Instituut, Universiteit van Amsterdam
bezoekadres: Science Park 904, 1098 XH Amsterdam
postadres: Postbus 94248, 1090 GE Amsterdam

De Stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34137000.


Page maintained by Tom Koornwinder