Digititalisering van Nieuw Archief voor Wiskunde

De oude jaargangen van Nieuw Archief voor Wiskunde zijn vooralsnog beperkt digitaal beschikbaar: De verdere digitalisering is een aandachtspunt van het Koninklijk Wiskundig Genootschap (KWG) en van de commissie Publicaties van PWN.


to Tom Koornwinder's home page