College Analyse 1A, december 1999 - maart 2000

bestemd voor: eerstejaars-studenten wiskunde, statistiek, dubbele propedeuse met wiskunde, en beta-gamma met specialisatie wiskunde.

docent hoorcollege: T.H. Koornwinder

docent werkcollege: M. Nuyens

boek: A. Browder, Mathematical Analysis, an Introduction, Springer-Verlag, 1996.

aanvullende syllabus: Abstracte Analyse door T.H. Koornwinder, laatst gewijzigd maart 1998, uitgave faculteit WINS, UvA:

extra syllabus: Elementaire speciale functies door T.H. Koornwinder, versie 16 maart 2000.

Data hoorcollege: maandag 13.15-15.00 uur op 13 december, 10, 17, 24, 31 januari, 7, 14, 21, 28 februari, 6, 13 maart in zaal P0.16.
Ingaande 31 januari wordt het college 1 kwartier later gegeven: van 13.30 tot 15.15 uur.

Aanvang werkcollege: vrijdag 17 december, 11.15-13.00 uur in zaal P0.16.
Voortaan zijn er twee groepen:

Vragenuur i.v.m. tentamen (door M. Nuyens): maandag 27 maart, 13.00 uur

Schriftelijk tentamen:

Behandelde stof

Analyse links


to Tom Koornwinder's home page