Lebesgue
Henry Lebesgue

Integratietheorie: september-december 2006

Algemeen

Integratietheorie is een derdejaarsvak in de bachelor wiskunde van de Universiteit van Amsterdam dat in het eerste semester van het studiejaar 2006-2007 wordt gegeven door T.H. Koornwinder. Het vak is verplicht voor de specialisatie Stochastiek of Analyse. Aanbevolen wordt om ook het parallel met dit vak gegeven college Lineaire analyse te volgen.

Rooster

Contacturen: dinsdag 11.15-13.00 uur (zaal P.015A, gebouw Euclides) en vrijdag 9.15-11.00 uur (zaal P.015B, gebouw Euclides).
Eerste keer op dinsdag 5 september
Collegevrije week op 24 en 27 oktober.
Laatste keer op dinsdag 5 december.
In principe wordt een keer in de week hoorcollege en een keer in de week werkcollege gegeven, maar niet altijd vast verdeeld over de week.

Studiemateriaal

Syllabus Integratietheorie van A.A. Balkema, herzien door J. Wiegerinck, versie 2004 Zie ook errata (laatst gewijzigd 24 november 2006).

Verdere literatuur

Zie de literatuurlijst aan het eind van de syllabus. Hieronder een paar accenten en aanvullingen.

Toetsing

De toetsing geschiedt door een afsluitend schriftelijk tentamen (gewicht 2/3) en door inleveropgaven (gewicht 1/3, de twee hoogste cijfers voor de drie series inleveropgaven tellen).
Het schriftelijk tentamen had plaats op vrijdag 19 januari 2007, 13.30-16.30 uur.
Een schriftelijke herkansing had plaats op donderdag 29 maart 2007, 13.30-16.30 uur.
Zie ook tentamenopgaven van 9 januari 2006 en 28 maart 2006.

Tentamenstof

Het tentamen bestaat uit opgaven waarin de theorie (definities en stellingen) gebruikt worden en uit vragen om bewijzen die al in de syllabus voorkwamen te geven.
Definities en stellingen (zonder bewijs) uit de syllabus zullen bekend worden verondersteld behalve het materiaal uit hoofdstuk 0 en de paragrafen 2.4, 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 5.11, 8.1.
Bewijzen kunnen worden gevraagd van:
par. 1.5: Meetbaarheidslemma en gevolgen
par. 1.8: Prop. 1,2,3 en Stelling
par. 2.9: Lemma van Fatou
par. 2.16: Stelling van Lebesgue
par. 6.3: Stellingen 1,2
par. 7.2: Propositie

Inleveropgaven


to Tom Koornwinder's home page