College Halfenkelvoudige Lie-algebra's, april - mei 2000

(Course on semisimple Lie algebras, April-May 2000)

Dit is een onderdeel van het kernvak Lie-groepen, maar kan ook onafhankelijk daarvan worden gevolgd.

bestemd voor: derdejaars-studenten wiskunde; ook interessant voor studenten theoretische natuurkunde.

docent: T.H. Koornwinder

boek: J.E. Humphreys, Introduction to Lie Algebras and Representation Theory, Corrected 7th printing, 1997, ISBN 3-540-90053-5.

aanvang college: maandag 3 april, 13.15-15.00 uur, zaal P.015A, gebouw Euclides, Plantage Muidergracht 24, Amsterdam

Data en tijden van college (kan in overleg eventueel veranderd worden):
maandag en woensdag, 13.15-15.00 uur, zaal P.015A.
Data: 3, 5, 10, 12, 19, 24, 26 april, 8. 10, 15, 17 mei
Vanaf 10 april zal er op maandag van 15 tot 16 uur bovendien een vraagstukkenuur zijn in zaal P.016.

Inhoud van het college: algemeenheden over Lie-algebra's; halfenkelvoudige Lie-algebra's; wortelsystemen en gewichtenroosters; representaties van halfenkelvoudige Lie-algebra's.

Voorkennis: Lineaire algebra, enige algebra

Vorm van het college: Hoor- en werkcollege

Computeralgebra-implementatie
Het computer algebra package GAP, version 4 bevat routines om te manipuleren met Lie-algebra's (in het bijzonder halfenkelvoudige) en wortelsystemen.
Een ander computer algebra package geheel gewijd aan Lie-berekeningen is LiE.

Follow-up van dit college op 14, 19, 21, 28 juni


to Tom Koornwinder's home page