College Topologie, april-juni 1999

Inhoud

Het eerste deel van dit college geeft een aanvulling op de elementaire begrippen en resultaten uit de verzamelingstheoretische topologie die bij Abstracte Analyse behandeld zijn. Deze begrippen worden in vele takken van de wiskunde als hulpmiddel gebruikt. Vervolgens behandelen we een aantal begrippen uit de algebraïsche topologie. Hierbij worden hulpmiddelen uit de algebra gebruikt om meer van de meetkunde van meetkundige objecten te weten te komen. De methoden uit de algebraïsche topologie worden tegenwoordig in vrijwel alle deelgebieden van de algebra en meetkunde gebruikt, en ook de mathematische fysica gebruikt deze technieken geregeld.

Verdere informatie

Huiswerkopgaven

Per week moeten er drie huiswerkopgaven worden ingeleverd te kiezen uit vijf. Het eindcijfer van de huiswerkopgaven geldt, als het een voldoende is, als tentamencijfer, maar je kunt desgewenst proberen het cijfer op het schriftelijk tentamen op te hogen.
De opgaven waaruit gekozen moet worden, worden telkens woensdag bekend gemaakt, en moeten de week daarna voor donderdag aanvang werkcollege worden ingeleverd (in postvakje van Farkas of rechtstreeks aan hem overhandigen).
Hier volgen de opgaven uit de syllabus waaruit per week drie gekozen moeten worden:

Op college en werkcollege behandelde stof

Aanvullende literatuur

Links


to Tom Koornwinder's home page