De wiskundige nalatenschap van Wolfgang Doeblin

In 2000 is in de Parijse Académie des Sciences een z.g. pli cacheté geopend die daar in februari 1940 gedeponeerd was door de jonge wiskundige Wolfgang Doeblin (zoon van Alfred Döblin, de schrijver van Berlin Alexanderplatz). Dit manuscript met de titel Sur l'équation de Kolmogoroff bevat belangrijk werk dat vooruitliep op de enige jaren later door de Japanner Kiyosi Ito ontwikkelde stochastische Ito-calculus. Wolfgang Doeblin heeft dit manuscript geschreven in Franse krijgsdienst in de Franse Ardennen. Korte tijd later, op 21 juni 1940, pleegde hij zelfmoord toen zijn regiment in de strijd tegen de Duitsers in een hopeloze positie geraakte en hij door de Duitsers krijgsgevangen zou worden genomen.

Lees alle details in een speciaal tijdschriftnummer
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences - Series I - Mathematics, 331, Issue 12, Part 2, December 2000
dat verzorgd is door Marc Yor en Bernard Bru.
De hardcopy is in de wiskunde-bibliotheek van de UvA aanwezig. Het tijdschriftnummer is ook in electronische vorm te raadplegen.

Harry Willems maakte over deze geschiedenis de tweedelige radio-documentaire De envelop van Wolfgang Döblin die op maandagavond 10 en 17 september 2001 werd uitgezonden in De Avonden op de radiozender 747AM.

Harrie Willems schreef over dit onderwerp het artikel Verzegelde formules, Nieuw Archief voor Wiskunde, 5e serie 3 (2002), no. 1, 18-20 (download pdf).

Harrie Willems maakte samen met Agnes Handwerk een DVD A Mathematician Rediscovered, Springer VideoMATH, Springer-Verlag, 2007.


to Tom Koornwinder's home page