Martin Gardner
Martin Gardner

Alex Elmsley
Alex Elmsley

Persi Diaconis
Persi Diaconis

Goochelen met wiskunde

Optreden bij Desda, Nijmegen, april 2016

Download Goochelen en wiskunde, slides van een lezing en optreden voor de Nijmeegse Wiskundige Studievereniging Desda op 14 april 2016 door Tom Koornwinder en Dick Koornwinder
(laatst gewijzigd 18 april 2016).

Leve de Wiskunde! 2005

Download als pdf de lesbrief Goochelen met wiskunde door Dick Koornwinder en Tom H. Koornwinder, die geschreven is in verband met het evenement Leve de Wiskunde!, UvA, 13 mei 2005, waar Dick Koornwinder optrad.
Deze lesbrief bevat de teksten van drie van de vier kaarten uit het setje "speelkaarten" dat aan de deelnemers van Leve de Wiskunde! werd uitgereikt, en knoopt er nog wat verdere wiskunde aanvast.

Erratum: In de tekst van de speelkaart over de Down/Under Deal in het uitgereikte setje is helaas een fout geslopen. Drie keer moet  2x  vervangen worden door  2x.  Zie hier een pdf met verbeterde tekst. De correcte tekst staat ook in §1 van de lesbrief.

Links


to Tom Koornwinder's home page