ORF UvA         Hendriksen-middag, 19 maart 2004
Dr. Erik Hendriksen, Universitair Docent Analyse bij het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde van de Universiteit van Amsterdam, heeft onlangs gebruik gemaakt van een FPU-regeling. Het KdV Instituut bood Erik een afscheidsmiddag aanbieden om hem te bedanken voor alle verdiensten die hij voor ons instituut heeft gehad. Deze feestelijke bijeenkomst vond plaats op

vrijdagmiddag 19 maart 2004

in gebouw Euclides, Plantage Muidergracht 24, Amsterdam, zaal P.017.

Programma

14.30 uur:   welkom

14.35-15.20 uur:   voordracht door prof. dr. Adhemar Bultheel (Katholieke Universiteit Leuven, Departement Computerwetenschappen):
Fourier analysis and Toeplitz matrices for the Takenaka-Malmquist basis.

15.20-15.45 uur:   thee- en koffiepauze

15.45-16.30 uur:   voordracht door dr. Marcel de Bruin (Technische Universiteit Delft, Afdeling Toegepaste Wiskundige Analyse):
Number theory, Padé approximation, continued fractions, orthogonality.

16.30 uur:   toespraak door prof. dr. Chris Klaassen (directeur Korteweg-de Vries Instituut)

16.45 uur:   receptie

Organisatoren en verdere informatie

Tom Koornwinder, Peter de Paepe en Jan Wiegerinck.

Orthogonal rational functions

Dit is een langlopend onderzoeksproject van de vier onderzoekers Adhemar Bultheel (Leuven), Pablo González-Vera (La Laguna), Erik Hendriksen (Amsterdam) en Olav Njåstad (Trondheim); zie foto. Volgens MathSciNet leidde dit gedurende de periode 1990-2003 tot 41 publicaties van deze 4 auteurs, waaronder het boek Orthogonal rational functions, Cambridge University Press, 1999.


to Tom Koornwinder's home page