Homepage of Theo GeversTrivandrum 2013 (IEEE ICCC)

Chennai 2013 (IET Chennai Networks)

Waknaghat Shimla 2013 (IEEE ICIIP)

Sint-Petersburg 2013

Porto (VISUM) 2013

VISUM2013VISUM2013VISUM2013

New Castle (ECVP) 2013

ECVP2013ECVP2013ECVP2013ECVP2013ECVP2013ECVP2013

Portland (CVPR) 2013

CVPR2013CVPR2013

 

Florence (ECCV) 2012

ECCV2013ECCV2012ECCV2012ECCV2012ECCV2012

Cairo (ICIP) 2009

Theo GeversTheo GeversTheo GeversTheo Gevers

Theo GeversTheo GeversTheo GeversTheo Gevers

Theo GeversTheo GeversTheo GeversTheo gevers

with courtesy of Arjan Gijsenij


ASCI 2009

Theo GeversTheo Gevers


Kyoto (ICCV)2009

Theo Gevers


Miami (CVPR) 2009

Theo Gevers Miami Theo Gevers MiamiTheo Gevers MiamiTheo Gevers


Alaska (CVPR)

Theo GeversTheo Gevers

Marseille (ECCV)

Theo GeversTheo GeversTheo Gevers


Modena (ICIAP)

Theo GeversTheo GeversTheo Gevers Modena


Sant Antonio (ICIP)

Theo Gevers

with courtesy of Rastislav Lukac