Edward Berengoltz

Ik ben promovendus (aio) aan het Korteweg–de Vries Instituut voor Wiskunde en het Instituut voor Theoretische Fysica Amsterdam aan de Universiteit van Amsterdam, onder begeleiding van prof. dr. Eric Opdam en dr. Michaïl Isatsjenkov. Het onderzoeksgebied behelst representatie- en Lietheorie en harmonische analyse, gemotiveerd door de hoekgetrouweveldentheorie. Daarnaast ben ik geïnteresseerd in algebraïsche meetkunde, topologie, snaartheorie, geschiedenis en taalkunde.

Ik heb het dubbelebachelorprogramma wis- en natuurkunde aan de UvA gevolgd en voorts de dubbele master wiskunde (algebra/meetkunde) en theoretische fysica van 2015 t/m 2021, beide voltooid met het eindcijfer ca. 9. Daarvoor zat ik op het Sint Ignatiusgymnasium te Amsterdam. Ik spreek Nederlands, Engels, Russisch en Duits, matig Frans en een weinig Italiaans.***


Daarnaast ben ik per zomer 2023 redacteur van de nieuws- en agendarubrieken van het Nieuw Archief voor Wiskunde, q.q. ik bereikt kan worden via:

woord [staart van aapje] nieuwarchief [рunt] nl

waarbij men ,,woord’’ vervange door ,,nieuws’’ dan wel ,,agenda’’. Hebt u interessant wiskunde-gerelateerd nieuws of een noemenswaardige gebeurtenis? Laat het vooral weten via dit e-mailadres of bel mij op werk tijdens kantooruren (q.v. contactinformatie hieronder).
Benevens redactioneel weerk schrijf ikzelf af en toe artikelen voor het NAW, dikwijls van geschiedkundige aard. (Q.v. publicaties hieronder.)


***


I am a doctoral candidate at the Korteweg–de Vries Instituut voor Wiskunde and the Instituut voor Theoretische Fysica Amsterdam at the Universiteit van Amsterdam, under supervision of prof. dr. Eric Opdam and dr. Mikhail Isachenkov. The research topic is in the field of representation and Lie theory and harmonic analysis, motivated by conformal field theory. I am also interested in algebraic geometry, topology, string theory, history and linguistics.

I followed the double bachelor's programme in maths and physics at the UvA and subsequently the double master's in maths (algebra/geometry) and theoretical physics from 2015 to 2021, both completed with an average mark of ca. 9 out of 10. Prior to that, I attended the Sint Ignatiusgymnasium in Amsterdam. I speak Dutch, English, Russian and German, some French as well as Italian at novice level.

I am also the editor for news and upcoming events for the Nieuw Archief voor Wiskunde. (The journal of the Royal Mathematical Society; see above.) I also write articles myself, generally of historical nature.

My CV can be found here. (Last updated: Sep. 2023.)

Table of Contents:
Contact information
Publications fabricated
Courses cathecised
Projects indoctrinated
Theses phantasised
Seminars slumbered
Drawings and stories


Contact

🏠 Visiting address 🏭
Science Park 107
1098 XG
Amsterdam
Nikhef building, third floor, office F3.24. Main and visitors’ entrance at the southern side; ask the lady at reception to be admitted.

📯 Postal address 📬
Korteweg–de Vries Instituut
Science Park 107
Postbus 94248
1090 GE
Amsterdam

☏ Phone number ☏
Internal: 6096
External: (+31) 020 525 6096

📧 Email address 🖄
edikabb [staart van aapje] xs4all [рunt] nl

Please do not use my email address ending with uva.nl if you want a quick reply.
For NAW queries, please use the address provided at the top of the page.

📠 Fax number 📠
(+31) 020 525 7820


Publications 🗐


Werkcolleges


Projects supervised


Theses


Seminars and conferences

Reverse chronological order. Talks given by myself listed for each seminar.

2024:
2023:
2022:
2021:

Fun stuff

Writings and scribbles

Sketches and doodles
Some drawings I made can be found here.