Hilbert
David Hilbert

Banach
Stefan Banach

Functionaalanalyse: januari-maart 2005

Docent:   T.H. Koornwinder

Data en tijden
Maandag, 13.15-15.00 uur (zaal P.015A) en vrijdag, 9.15-11.00 uur (zaal P.014; op 28 januari in Diamantslijperij, I.101).
Eerste college op maandag 10 januari, laatste college op vrijdag 11 maart (totaal 9 weken).
De tweede helft van de vrijdagbijeenkomst wordt i.h.a. aan werkcollege besteed.

Syllabus
Het college gebruikt de syllabus Functionaalanalyse van J. Wiegerinck (oorspronkelijke versie 1994, gewijzigd 1997, gewijzigd 2005 door T.H. Koornwinder).
Ook is er een file met een paar aanvullende opmerkingen bij de syllabus (versie 2005).
Tenslotte is er een file met de sheets die een samenvatting geven van hoofdstuk 2, zie hilbertsheets.pdf.

Beoordeling
Het eindcijfer wordt voor 70% bepaald door de beoordeling van de inlevervraagstukken (de 7 beste scores van maximaal 8 inleveringen) en voor 30% op basis van een mondeling (max. 30 minuten) aan de hand van vraagstukken die op het werkcollege besproken zijn.
Al deze opgaven staan nog eens bij elkaar in de file tentamen.pdf.
Het tentamen zal gaan over een keuze van 12 vraagstukken uit de file tentamen.pdf, waaronder minstens 4 vraagstukken die besproken staan in de file uitwerking.pdf. De 12 vraagstukken moeten enigszins over de hoofdstukken gespreid zijn. De student kan bij afspreken van het tentamen een voorstel doen voor deze 12 vraagstukken.

Overzicht van behandelde stof en te downloaden files

Week Hoorcollege Werkcollege Inleveropgaven Deadline
1: 10,14 jan. hst. 1 1.4, 1.5 1.6 24 jan.
2: 17,21 jan. hst. 1,2 1.10, 2.1, 2.2, 2.4 2.3 31 jan.
3: 24,28 jan. hst. 2,3 2.5: 1,2,3, 2.10, 2.11, 2.14,
§3.5: 2,4,5,6,7
2.5: 4,5 en 2.6 7 feb.
4: 31 jan., 4 feb. hst. 4, 5 3.1, 3.2, 4.2, 4.16 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 14 feb.
5: 7,11 feb. hst. 5, 6 3.2, 4.3, 4.13, 4.17, 5.4, 5.5 5.2, 5.6 21 feb.
6: 14,18 feb. hst. 6, 7, 8 5.4, 5.5, 6.1, 6.2 of alleen 7.3 of
7.1 en 7.4 samen
28 feb.
7: 21,25 feb. hst. 8, 9 7.5, 8.1, 8.3, 8.4 9.2 & 9.3 of 9.4 & 9.5 7 maart
8: 28 feb., 4 maart hst. 9, 10 8.5, 8.6, 9.6 drie opgaven uit 10.3,
10.7, 10.8, 10.9, 10.10
14 maart
9: 7,11 maart hst. 11, 12 9.6, 9.8, 10.6, 11.1, 11.2, 12.2 geen


to Tom Koornwinder's home page