Lebesgue
Henry Lebesgue

Integratietheorie: september-december 2007

Algemeen

Integratietheorie is een derdejaarsvak in de bachelor wiskunde van de Universiteit van Amsterdam dat in het eerste semester van het studiejaar 2007-2008 werd gegeven door T.H. Koornwinder. Het vak is verplicht voor de specialisatie Stochastiek of Analyse. Aanbevolen wordt om ook het parallel met dit vak gegeven college Lineaire analyse te volgen.
In het eerste semester van het studiejaar 2008-2009 zal dit vak worden gegeven door A.J. Lenstra.

Studiemateriaal

Syllabus Integratietheorie van A.A. Balkema, grondig herzien door T.H. Koornwinder in 2007 en gecorrigeerd door A.J. Lenstra in 2008.

Eerdere tentamenopgaven


to Tom Koornwinder's home page