Functietheorie

Analyse 3 = `Functietheorie'

Docent: Prof. dr. J.J.O.O. Wiegerinck

Augustin Louis Cauchy
my picture

Bestemd voor: 2e jaars wiskunde

Voorkennis: Eerste jaars vakken, analyse 2

Eindtermen: Inzicht hebben in het wezen van analytische functies en conforme afbeeldingen; beheersing van complexe integratiemethoden.

Inhoud: Het complexe vlak; elementaire functies en afbeeldingen; complexe differentieerbaarheid; lijnintegralen; stellingen van Cauchy; reeksontwikkelingen; singulariteiten en nulpunten; toepassingen van de residuenstelling: berekenen van integralen en sommen.

Het college bevat onmisbare voorkennis voor vakken als Riemannoppervlakken, Complexe dynamica, Fourieranalyse, Voortgezette functietheorie, Speciale functies, Functietheorie in \({\bf C}^n\).

Semester II

Onderwijsvorm: hoorcollege en werkcollege

Studiepunten: 6

Tentamenregeling ,

Tussentoets

De tussentoets betreft hoofdstuk 1 t/m 4 van de syllabus. Er zal geen theorievraag zijn, de theorie van Ho 1 t/m 4 leent zich daar niet voor. Toch moet je de theorie wel beheersen om de opgaven te kunnen maken.

Eindtoets

Tot de stof voor het tentamen behoort het kunnen geven van een aantal bewijzen. Het gaat voor de eindtoets om de bewijzen van de stellingen, lemmas etc. uit hoofdstuk 7, paragraaf 7.1 (no. 7.1.1, 7.1.4, 7.1.5, 7.1.6), 7.2 (no 7.2.1), 7.5.1 (no. 7.5.2), 7.5.3 (no. 7.5.8) en hoofdstuk 8, paragraaf 8.3 (no. 8.3.2, 8.3.3), 8.5 (no. 8.5.2, 8.5.3) en 8.6 (no. 8.6.2, 8.6.5, 8.6.6).Een aantal oude tentamens

Hoor en Werkcolleges

Meest recente gegevens altijd op Datanose Meer details inclusief een overzicht van de behandelde en te behandelen stof zijn beschikbaar. Zie ook de Blackboard Pagina.


to the home page of Faculteit FNWI

to the home page of the Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde

to the home page of Jan Wiegerinck