Nieuwsbrief van het Korteweg-de Vries Instituut, 1999-2007

Alumni-activiteiten wiskunde en statistiek in het verleden

In de loop van de jaren negentig van de vorige eeuw startte Peter de Paepe een alumnikring. Deze had als doelstelling de contacten tussen de medewerkers van het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde en zijn oud-studenten (en andere belangstellenden) levendig te houden. In het kader hiervan kwam er twee keer per jaar een Nieuwsbrief uit. Verder werd er vier keer een terugkomdag gehouden, een in 1996 (60 deelnemers), de tweede in 2000 (70 deelnemers), de derde op 13 februari 2004 (45 deelnemers), de laatste op 30 maart 2007. Zo'n reünie bestond uit een middag met enkele korte voordrachten van alumni en medewerkers van het KdV Instuut, gevolgd door een borrel.
Door pensionering van Peter de Paepe en door een veelheid aan andere taken van het huidige vaste personeel zijn er sinds 2008 geen activiteiten meer geweest van de Alumnikring.

Alumni-bundels

Er is een bundeling beschikbaar (download pdf) van bijdragen van alumni over hun werk en de wiskunde/statistiek daarin. Deze collectie is samengesteld ter gelegenheid van de manifestatie Leve de Wiskunde van 9 mei 2003 en kan ook gebruikt worden om vwo-leerlingen een indruk te geven van de vele beroepsmogelijkheden voor wiskundigen en statistici.
folder De veelzijdige wiskundige
Ter gelegenheid van de tweede bijeenkomst Leve de Wiskunde van 14 mei 2004 is er een nieuwe uitgave uitgekomen, getiteld De veelzijdige wiskundige.
U kunt de folder online bekijken.
Zie overigens ook de landelijke site Wiskunde in Perspectief met interviews met afgestudeerde wiskundigen.

Nieuwsbrief van het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde

De Nieuwsbrief van het Korteweg-de Vries Instituut voor Wiskunde heeft ruim 10 jaar bestaan, tot 2008. Hij verscheen doorgaans twee keer per jaar en stond voor het grootste deel van de tijd onder redactie van Peter de Paepe. De Nieuwsbrief bevatte bijdragen op het gebied van studie en werk van studenten, oud-studenten en medewerkers van het KdV Instituut, naast onderwerpen van een gevarieerd karakter. De vanaf september 1999 verschenen nummers staan hieronder als pdf.

Mei 2008

November 2007

Januari 2007

Oktober 2006

Februari 2006

Oktober 2005

Januari 2005

September 2004

December 2003

Oktober 2003

December 2002

September 2002

Januari 2002

September 2001

December 2000

September 2000

Januari 2000

September 1999