Vrij Nederland heeft een uitgebreid stuk over het gebruik van sociale media en sociale media analyse door politie- en inlichtingendiensten. Ik doe daarin enige uitspraken over het relatieve gemak waarmee allerlei persoonlijke kenmerken kunnen worden afgeleid uit sociale media, zowel uit tekst als uit andere signalen zoals “likes.”

20140418-vn