Homepage F.A. Sander) Bais
Home page: Sander (F.A.) Bais
curriculum vitae
Photo: SFI


Affiliations:

University of Amsterdam     ITFA     Science Faculty     SFI     AUC

Comenius
Prof.dr.ir F.A. Bais
Institute for Theoretical Physics 
University of Amsterdam
Science park 904 
Postbus 94485
1090 GE Amsterdam 
THE NETHERLANDS 

tel:      +31-20-525 5770 
secr:   +31-20-525 5773 
fax:     +31-20-525 5778 

email:  F.A.Bais@uva.nl 


External faculty member of the

Santa Fe Institute
1399 Hyde Park Road
Santa Fe, New Mexico 87501
USA

high resolution portraits
(Photographer: Jet van Schie) : 
(color)   (black and white)

cv (short):  (in Dutch)   (in English)
cv (long):  (in English)
 
Events


Recente boekbijdragen:

Lees meer...

Mooiste Ooit

Voortschrijdend

NL in ideeen

Montaigne


UvA lecturer of the year 2010

UvA-Docent?

On 10 January 2011, during the celebration of the 379th Dies Natalis of the University of Amsterdam, the jury president announced that Sander Bais had been named UvA Lecturer of the Year 2010. The jury president presented Sander Bais with the Golden Stilts, a golden sculpture of a pair of stilts which symbolise the exemplary lecturer who rises above his or her peers due to unique qualities.
Read more..Interview met Dirk Wolthekker in de Folia van 21 januari 2011"


On the purpose of education:

"At school you are engaged not so much in acquiring knowledge as in making mental efforts under criticism. A certain amount of knowledge you can indeed with average faculties acquire so as to retain; nor need you regret the hours you spent on much that is forgotten, for the shadow of lost knowledge at least protects you from many illusions. But you go to a great school not so much for knowledge as for arts and habits; for the habit of attention, for the art of expression, for the art of assuming at a moment's notice a new intellectual position, for the art of entering quickly into another person's thoughts, for the habit of submitting to censure and refutation, for the art of indicating assent or dissent in graduated terms, for the habit of regarding minute points of accuracy, for the art of working out what is possible in a given time, for taste, for discrimination, for mental courage, and for mental soberness. Above all, you go to a great school for self-knowledge. "

     William Cory (1823-1892) -- Master of Eton
UvA-Docent


Kosmos by Willem de Sitter

A reprint in the Amsterdam Academic Archive Series

(Amsterdam University Press, December 2010):De Sitter -- Kosmos


Het boek Kosmos van de befaamde Nederlandse sterrenkundige en kos- moloog Willem de Sitter verscheen voor het eerst in 1932 bij Harvard University Press, Cambridge (1932), en was gebaseerd op een serie colleges die hij in 1931 in het Lowell Institute in Boston gegeven had. De Nederlandse vertaling verscheen in 1934 en was op dat moment eigenlijk een van de zeer weinige Nederlandstalige werken waarin een toegankelijke inleiding tot de relativiteitstheorie gegeven werd. Het boek heeft veel mensen, waaronder ook generaties studenten, enthousiast gemaakt voor de natuur- en sterrenkunde, en het is daarom een lovenswaardig initiatief dit boek opnieuw uit te geven. Aangezien het werk van De Sitter aan kosmologische oplossingen van de Einstein-vergelijkingen juist in de laatste decennia weer sterk in de belangstelling staat, hebben wij een inleiding toegevoegd die speciaal gaat over de actuele relevantie van zijn werk in de kosmologie en de theoretische natuurkunde. Het is een sprekend voorbeeld van een exacte oplossing die pas vele decennia later allerhande onverwachte toepassingen blijkt te hebben binnen de natuur- en sterrenkunde. Deze inleiding over de actualiteit van De Sitters werk, kan trouwens zowel voor als na het boek Kosmos gelezen worden. Tot slot hebben wij ook de terugblik op leven en werk van De Sitter, die na zijn overlijden in 1934 door zijn opvolger Jan Hendrik Oort gepubliceerd werd in The Observatory(vol. 58, p. 22-27,1935) in zijn geheel opge- nomen, omdat daarmee een met de inhoud verbonden biografisch perspectief wordt geboden. Wij hopen dat deze toevoegingen het leesplezier van het opmerkelijke boek Kosmosvan Willem de Sitter verder zullen verhogen.

Sander Bais en Jan Pieter van der Schaar Amsterdam, oktober 2010


UvA Stapenning honorary award


UvA Stapenning


Prof. Sander Bais received the "Stapenning", a special University of Amsterdam (UvA) honorary award, on the occasion of his departure as professor of Theoretical Physics. Rector Magnificus Prof. Dymph van den Boom presented the medal following Professor Bais' farewell speech on Wednesday, 16 June. Bais received the award for his outstanding achievements at the University of Amsterdam as a researcher, teacher and executive director.


Read more..

Kwanta, kwinkslagen en kwakzalvers

A book of essays and columns (in Dutch only) (Amsterdam University Press, June 2010):

Kwanta,...


Lees hier de recensie van Martijn van Calmthout in de Volkskrant.

Bekijk hier het interview met Sander Bais met Boekenkrant.

Beluister hier het interview met Sander Bais in de TROS Nieuwsshow.

Lees hier de recensie in Science Guide.

Boekpresentatie Keerpunten (Juni 2009)Keerpunten?

Interview met Margriet van der Heijden in de NRC verschenen op 7 november 2009.

Interview met Anne Koeleman in de Folia van 11 december 2009"

Interview met Rebecca Sier in de TIS van 15 februari 2010
Keerpunten

Nelleke Noordervliet spreekt"Ultimately this is a treatise on the unity of knowledge, on the one science that is slowly taking shape through the work of thousands of scientists spread over the earth in time. It is like putting a gigantic jigsaw puzzle together...until every piece falls in its place and we get a grand view of the whole"

     The New Scientist
Keerpunten

Boekpresentatie op 10 november 2009

"In his neatly packaged paean to science, physicist Sander Bais calls on researchers to be vocal in defending the scientific method in an age of voluble but often unsupported public opinion."

     Nature, Vol 464 (2010)


Hoe ik denk?

Ik besta, dus ik denk! Maar hoe!

Interview in Vrij Nederland
Hoe ik denk?

Wetenschap en de machten van tien

Link naar film van een algemeen college

Back to index
Hoe kijk ik?

KITP Santa Barbara Beach (Beware: 75MB)

Een fotoboekInfo Relativiteit

Master course voor leraren VWO en andere belangstellenden: Met Einstein in de klas.
Master course De sublieme eenvoud van Relativiteit

Woensdag 13 januari 2010
Info Relativiteit

VWO Relativiteit

Relativiteit op het VWO

In het kader van de curriculum vernieuwing Nieuwe Natuurkunde
(NiNa) voor het middelbaar onderwijs is er nu een module relativiteitstheorie
ontwikkeld voor de hoogste klassen VWO en HAVO
door Sander Bais (UvA) en Bart Rijkenberg (Barlaeus Gymnasium).
Schoolboek relativiteit voor het VWO

Oktober 2009


Vier basiscolleges (voorbeeldlessen) over relativiteit
gegeven door Sander Bais en on-line te bekijken via onderstaande links


College 1:
Algemene inleiding over relativiteit
College 2:
Speciale theorie 1: ruimtetijd, postulaten, optellen snelheden, lichtkegels en causaliteit
College 3:
Speciale theorie 2: tijdsuitrekking, tweelingparadox, ruimtecontractie, Lorentztransformatie en Minkowski ruimtetijd
College 4:
Speciale theorie 3: vectoren, energie en impuls; E = mc^2

Info Relativiteit
Einstein grootste fysicus

Van de wetenschapsredactie van de Volkskrant
Gepubliceerd op 22 oktober 2009 14:37, bijgewerkt op 27 oktober 2009 09:38

AMSTERDAM - Albert Einstein is de grootste natuurkundige aller tijden. Dat bleek woensdagavond tijdens de Nacht van de Natuurkunde, een verkiezingsevenement georganiseerd door de Volkskrant, het maandblad NWT Natuurwetenschap & Techniek en Museum Boerhaave. Van de ruim tweehonderd aanwezigen bracht 36 procent zijn stem uit op Einstein. De Nederlander Christiaan Huygens werd met 21 procent van de stemmen een goede tweede. Richard Feynman (17 procent), Isaac Newton (14) en Galileo Galilei (12) sloten de rij.
De Nacht van de Natuurkunde vloeit voort uit het boek Canon van de natuurkunde, een bloemlezing over honderd grote fysici en hun vondsten. Maar het idee om er een soort Idols voor natuurkundigen aan vast te knopen, was vooral ontstaan als alibi om eens een mooie avond aan de natuurkunde te wijden, zei presentator Maarten Keulemans, adjunct-hoofdredacteur van NWT. Voor de gelegenheid hadden de Volkskrant en NWT vijf Nederlandse natuurkundigen van naam en faam verzocht hun favoriet te verdedigen: Sander Bais (Einstein), Frans van Lunteren (Galile•), Ad Lagendijk (Feynman), Vincent Icke (Huygens) en Klaas Landsman (Newton).
In een voorronde op internet hadden al zo n vierhonderd geinteresseerden bepaald tussen welke vijf natuurkundigen het uiteindelijk zou gaan. Het werd een fotofinish: ook Marie Curie, Leonardo da Vinci, Niels Bohr, James Maxwell en Archimedes kregen veel publieke steun. Dat het uiteindelijk appelen met peren vergelijken was, illustreerde de Leidse hoogleraar wetenschapscommunicatie Jos van den Broek. Hij liet in een ludiek experiment van enige hoogte een appel en een peer vallen op het gehelmde hoofd van de Nijmeegse mathematisch-fysicus Klaas Landsman. De conclusie was: geen verschil te merken.

Ad Lagendijk die Feynman verdedigde heeft aan de bijeenkomst in het museum Boerhave een uitgebreide blog gewijd, waarop ook de filmpjes met de pleidooien te zien zijn:

De blog van Ad Lagendijk met de filmpjes van de pleidooien

Info Relativiteit

Open UvA college over Relativiteit voor studenten van alle faculteiten en andere belangstellenden
Ruimte en tijd volgens Einstein

September-december 2009
Info Relativiteit
Info keerpunten

Brede collegecyclus voor studenten en andere belangstellenden
Keerpunten in de Natuurwetenschappen

Februari-juni 2008
Info keerpunten


Eerste NLT les
Eerste les in het nieuwe beta vak voor HAVO en VWO:
Leven, Natuur & TechnologieGegeven op 25 september 2007
op het Damstede College te Amsterdam

Powerpoint presentatie van NLT lezing

Eerste NLT les
BetacanonBoek Betacanon

Het Betacanonboek bestellen.

2007: Het jaar van 50 voltreffers voor Betacanon


Ieder weekend in 2007 verschijnt er een aflevering van de betacanon in de Volkskrant. Men kan de stand van zeken volgen op:

http://extra.volkskrant.nl/betacanon/

sterker nog, u wordt uitgenodigd zelf bijdragen te leveren en mee te discussieren, want de betacanon is opgezet in de vorm van een Wiki, een interactieve web encyclopedie waaraan iedereen informatie kan bijdragen onder het motto "survival of the best".


De eerste aflevering ging -- als bescheiden begin -- heel passend over het getal nul: ooit kenden mensen alleen de getallen: een, twee, drie, etc. maar veel wiskunde bleek daarmee onmogelijk. Totdat dus, in Europa pas in 1202 door Leonardo van Pisa, het getal nul werd geintroduceerd. Terzijde: nu we doodgegooid worden met gepraat over de joods-christelijke wortels van onze beschaving is het goed te benadrukken dat we deze doorbraak te danken hebben aan de Arabische beschaving; de rest komt trouwens goeddeels van de heidense Griekse beschaving; tegen de tijd dat het christendom de macht greep in het Romeinse rijk was het de dood in de pot.
Het initiatief is natuurlijk geinspireerd door de canon van de Nederlandse geschiedenis, gemaakt onder leiding van de beroemde neerlandicus Frits van Oostrom. Van hem hebben we het goede idee overgenomen om de canon, dus alles wat een ontwikkeld mens eigenlijk zou moeten weten, op te stellen via vensters, dus die plaattectoniek of dat getal nul zijn alleen maar vensters waardoorheen je zicht krijgt op een veel breder thema, zoals de dynamiek van de aardbol of de getallenleer.
We doen ook een paar dingen anders dan Van Oostrom. Betakennis is in zekere zin anarchistisch en is nooit af. Daarom is er een commissie ingesteld onder leiding van de natuurkundige Robbert Dijkgraaf, waar ook bijvoorbeeld de wetenschapsfilosoof Bas Haring inzit, landbouwexpert prof. Louise Fresco, en nog een paar anderen, waaronder ik, maar die commissie schrijft niet zelf; we nodigen jonge wetenschappers, bijvoorbeeld onderzoekers in opleiding, of aspirant wetenschapsjournalisten uit om over een door ons aangereikt thema te schrijven; de commissie doet samen met mensen van de krant de wetenschappelijke en journalistieke begeleiding en redaktie. Verder is er geen nadruk op Nederland; betakennis is bij uitstek internationaal, de structuur van de DNA dubbele helix is niet afhankelijk van je cultuur. We zullen wel bij het venster "tijd" benadrukken dat het slingeruurwerk is uitgevonden door onze landgenoot Christiaan Huygens, al was het maar omdat die in de canon van de Nederlandse geschiedenis helaas ontbreekt. Tenslotte willen we onze keuze voor de canon alleen als startpunt kiezen, en op de site komt er een soort wikipedia-structuur zodat mensen thuis mee kunnen schrijven.

(Ten dele gebaseerd op een "Buitenhof" column (7/1/2007) van Ronald Plasterk.) Ê
De boekenwurm

Nederlandstalige boeken over de natuurwetenschappen
(Aanraders voor (openbare) bibliotheken)


Canoncommissie

Waarom een betacanon?Multiversum
Op weg naar het Multiversum

Hoe Darwinistische denkbeelden doordringen in fysica en kosmologie


Academische Boekengids Nr 59 (2006)
Hoe darwinistische denkbeelden doordringen in fysica en kosmologie

Hoe verklaren we de indrukwekkende fine tuning van omstandigheden die het leven op aarde mogelijk maakt, zonder in het debat tussen creationisten en aanhangers van de evolutieleer te verzeilen? Theoretisch fysicus Leonard Susskind houdt in dit kader een helder pleidooi voor het antropisch principe dat even speculatief als interessant is.
Back to index
Books
Kwanta,...
Kwanta, kwinkslagen & kwakzalvers
Essays & columns

(Juni 2010)


Amsterdam University Press


In zijn nieuwe boek Kwanta, kwinkslagen & kwakzalvers maakt de actieve en veelzijdige wetenschapper Sander Bais de lezer niet alleen tot getuige van belangrijke wendingen in de natuurwetenschap, maar ook van wat die zoal teweeg hebben gebracht op de raakvlakken van de universitaire omgeving met de samenleving, technologie, filosofie en religie. Naast Inflatie, Chaos en Superstrings komen ook iconen als Jomanda en Einstein aan de orde, evenals Haagse borrelpraat. Met zijn scherpe pen en heldere blik geeft Bais een kritische kijk op het naieve optimisme dat in beleids- en andere goedgelovige kringen hoogtij viert. Ontnuchterend en tegendraads, maar ook doordrongen van positieve relativering, hoop en betrokkenheid: dat is de unieke signatuur van deze markante persoonlijkheid. Zijn bijzondere talent om complexe vraagstukken terug te brengen tot de essentie stelt hem in staat om de boodschap van de wetenschap voor een breed publiek toegankelijk te maken.


In Praise of Science
Curiosity, Understanding and Progress

November 2009

MIT-Press
In this engaging, lyrical book, physicist Sander Bais shows how science can liberate us from our cultural straitjacket of prejudice and intolerance. We are living in a time in which technology is taken for granted, yet belief in such standard scientific facts as evolution is actually decreasing. How is it possible for cell phones and Creationism to coexist?
Science--fundamental, fact-based knowledge, not the latest technological gadget--can give us the global and local perspectives we need to make the world a better place. After giving a lively overview of the sciences, Bais argues that turning points in the history of science have been accompanied by similar milestones in social change, deeply affecting our view of nature, our perception of the human condition, and our understanding of the universe and our place in it. Finally, Bais takes on the obstacles science encounters in a world dominated by short-term political and economic interests. Science, he says, needs to get its message out. Drawing on sources that range from Charles Darwin and Karl Popper to Herbert Marcuse and Richard Feynman, with In praise of Science, Bais does just that.

Sander Bais is Professor of Theoretical Physics at the University of Amsterdam and External Faculty Member of the Santa Fe Institute. He is the author of The Equations: Icons of Knowledge and Very Special Relativity: An Illustrated Guide.
Keerpunten
Momenten van waarheid in de natuurwetenschappen


Amsterdam University Press
Keerpunten?

Very Special Relativity
An Illustrated Guide


Very Special RelativityEinstein s Special Theory of Relativity, first published in 1905, radically changed our understanding of the world. Familiar notions of space and time and energy were turned on their head, and our struggle with Einstein s counterintuitive explanation of these concepts was underway. The task is no easier today than it was a hundred years ago, but in this book Sander Bais has found an original and uniquely effective way to convey the fundamental ideas of Einsteins Special Theory.

Bais' previous book, The Equations, was widely read and roundly praised for its clear and commonsense explanation of the math in physics. Very Special Relativity brings the same accessible approach to Einstein s theory. Using a series of easy-to-follow diagrams and employing only elementary high school geometry, Bais conducts readers through the quirks and quandaries of such fundamental concepts as simultaneity, causality, and time dilation. The diagrams also illustrate the difference between the Newtonian view, in which time was universal, and the Einsteinian, in which the speed of light is universal.

Following Bais s straightforward sequence of simple, commonsense arguments, readers can tinker with the theory and its great paradoxes and, finally, arrive at a truly deep understanding of Einstein s interpretation of space and time. An intellectual journey into the heart of the Special Theory, the book offers an intimate look at the terms and ideas that define our reality.Very Special Relativity    Very Special Relativity    Very Special Relativity
De sublieme eenvoud van relativiteit
Een visuele introductieReview in Nature )Very special relativity: An illustrated guide
(Harvard University Press (2007))

De sublieme eenvoud van relativiteit:
Een visuele introductie
(Amsterdam University Press( 2007))

Relativita:
Guida illustrata molto speciale
(Editioni Dedalo, Roma (2008))For teachers:

An introductory powerpoint presentation (in Dutch) for educational purposes which can be used in conjunction with the book


Une relativite     Relativita


De vergelijkingen        The Equations -Japans     The Equations

Die Gleichungen     Les Equations    As Equacoes

The Equations    The Equations    Rovnice


Harvard University Press


Amsterdam University Press


Springer Verlag


DG Livres


Gradiva
The equations: Icons of knowledge

The mysteries of the physical world speak to us through equations--compact statements about the way nature works, expressed in nature's language, mathematics. In this book by the renowned Dutch physicist Sander Bais, the equations that govern our world unfold in all their formal grace--and their deeper meaning as core symbols of our civilization.

Trying to explain science without equations is like trying to explain art without illustrations. Consequently Bais has produced a book that, unlike any other aimed at nonscientists, delves into the details--historical, biographical, practical, philosophical, and mathematical--of seventeen equations that form the very basis of what we know of the universe today. A mathematical objet d'art in its own right, the book conveys the transcendent excitement and beauty of these icons of knowledge as they reveal and embody the fundamental truths of physical reality.

These are the seventeen equations that represent radical turning points in our understanding--from mechanics to electrodynamics, hydrodynamics to relativity, quantum mechanics to string theory--their meanings revealed through the careful and critical observation of patterns and motions in nature. Mercifully short on dry theoretical elaborations, the book presents these equations as they are--with the information about their variables, history, and applications that allows us to chart their critical function, and their crucial place, in the complex web of modern science.

Reading The Equations, we can hear nature speaking to us in its native language.
2005
Natuurwetten als Rainbow pocket

De natuurwetten
heruitgegeven als Rainbow pocket
(2009)Hoofdstuk in ABG
Philosophy of Information
Philosophy of Information


P. Adriaans and J. van Benthem Editors
Elsevier Publishers (2008)
The physics of information

Information is carried, stored, retrieved and processed by machines, whether they be electronic computers or living organisms. All information, which in an abstract sense one may think of as a string of zeros and ones, has to be carried by a physical substrate, be it paper, silicon chips or holograms, and the handling of this information is physical, so information is ultimately constrained by the fundamental laws of physics. It is therefore not surprising that physics and information share a rich interface...
50 years Yang-Mills
50 Years of Yang Mills Theory


G. 't Hooft Editor
World Scientific Publishers, Singapore (2005)
Magnetic monopoles:
To be or not to be.


Magnetic monopoles form an inspiring chapter of theoretical physics, covering a variety of surprising subjects. We review their role in nonabelian gauge theories. An expos«e of exquisite physics derived from a hypothetical particle species, because the fact remains that in spite of ever more tempting arguments from theory, monopoles have never reared their head in experiment. For many relevant particulars, references to the original literature are provided.

Etty Hillesum Lezing
Nooit meer rechtdoor


Over het wankel evenwicht tussen waarneming en verbeelding


Etty Hillesum Lezing 2004
Thieme Uitgeverij, Deventer
Wankel evenwicht

Leerlingen moeten kiezen voor een profiel dat het beste bij hen past: Cultuur en Maatschappij, Natuur en Techniek of iets daar tussenin. De meeste kiezen dat laatste. We zetten de profielen letterlijk op een rijtje van links naar rechts: alfa, gamma en dan beta. Alfa's en beta's als extremen met de gamma's als een soort bemiddelaars daar tussenin. Het geheel getuigt van een benauwende hokjesgeest. Alsof natuurwetenschap en techniek het tegenovergestelde zijn van cultuur. Alsof mensen die van cultuur houden niet van wetenschap zouden houden en vice versa. Alsof alfa en beta elkaar uitsluiten. Vreemd. Misschien moeten we beginnen die profielen op een cirkel te zetten, of op de hoekpunten van een driehoek, dan ziet het totaalbeeld van onze beschaving er heel anders uit. Er ontstaat dan een meer gelijkwaardige verkaveling waarin elk van de profielen als bemiddelaar dan wel extreem kan worden opgevat, en dat schept natuurlijk legio nieuwe mogelijkheden. Er ontstaat een nieuwe directe connectie tussen alfa en beta. Tussen cultuur en wetenschap, kan dat? Is die verbinding er werkelijk?


Van
God los
It ain't necessarily so...

Theologie in het licht van de natuurwetenschap


In
Van God los

Opstellen over Theologie en Wetenschap
Raad voor de Geesteswetenschappen van de KNAW (2003)
It ain't necessarily so. . .
Theologie in het licht van de natuurwetenschap


Ik geef een natuurwetenschappelijk perspectief op de wetenschappelijkheid van de theologie. In het eerste hoofdstuk worden enige kenmerkende aspecten van de theologie beschreven. In het volgende hoofdstuk worden enkele, voor theologie belangrijke kanten van de natuurwetenschappen samengevat, zoals de moderne inzichten met betrekking tot het leven op aarde maar ook met betrekking tot de kosmos als geheel. In het laatste hoofdstuk wordt geargumenteerd dat om wetenschappelijk te zijn, de theologie zich voortdurend actief met alle wetenschappen dient te verstaan. Het is niet realistisch om daarbij verschillende soorten kennis van elkaar te scheiden, hetgeen betekent dat de theologie zijn uitzonderingspositie zal moeten opgeven.


Back to index

Research
Overview of research

The research group I have been heading focused primarily on problems in theoretical (high-energy) physics: from quantum field theory to string theory. I have made interesting excursions though, to adjacent fields like condensed matter theory and physics of the early universe.

My collaborators and I have studied and solved numerous problems concerning topological defects, like fluxes, domain walls, monopoles, skyrmions, instantons etc., and the interactions they have with the basic fields as well as with each other. In the article "Broken Symmetry Revisited."    we describe what their most important features are, and which aspects of these defects have been studied by us. In a book chapter To be or not to be I give a review the physics and mathematics of magnetic monopoles in non-abelian gauge theories.

In the last decade or so my group have focussed on a very special type of interactions between defects called "Topological interactions". In two dimensional physics these lead for example to the realization of anyonic behavior, i.e. the possibility of collective excitations which exhibit surprising, very exotic spin and quantum statistics properties. Such excitations are present in phases of matter that exhibit what is now called "topological order". Some simple examples are explained in the article   Exotische spin en statistiek eigenschappen   (yes, in Dutch!).

Accessible introductory accounts may also be found in some of the Master's theses and in the introductory chapters of the theses, which are listed (with links) below.

A list of PhD theses.

A list of M.Sc theses.

A list of scientific publications.Falling cats
Falling cats (in Dutch).

"2007 Workshop


Topological Quantum Computation


at Trinity College, Dublin, Ireland
Poster  "2006 Workshop


Topological Phases and Quantum Computation


at the KITP Santa Barbara, CA"Nonabelian fluxes  
Nonabelian fluxes


Back to index
Teaching
College Quantumfysica ITurningpoints in Science:

  • UvA breed college Keerpunten in de Natuurwetenschappen
    Deze cyclus wordt in het tweede semester (voorjaar) gegeven voor studenten aan universiteiten of hogescholen, en is ook toegankelijk voor UvA-alumni en andere belangstellenden.

Note's and information concerning lectures etc.:


Some supervised M.Sc-theses (afstudeerscripties) and articles related to them:


Some supervised bachelor theses (in dutch):


Reports of some 2nd year student projects (in dutch):

Info keerpunten
Turningpoints in Science
quantum
quarrels
The monodisciplinary
single medium pedagogue
not using pointless power
to make a powerless point


Back to index
Columns & other writings (mostly in Dutch)

Announcements and presentation material: Info keerpunten  
Articles of general interest:

Physics is Everywhere

Articles that appeared in Natuur & Techniek: Articles that appeared in the  Nederlands Tijdschrift 
voor Natuurkunde
in 1999 and 2000:

Columns in the Afleiding (1996-97)


The magic cube of theoretical physics


Back to index
F.A. Bais


Last modified: june 2016